Nyheter

Innovasjonstalen Hordaland: Sterkere privat-offentlig partnerskap kan gi innovative løsninger i verdensklasse

Bergen kommunes offensive satsing på innovasjon, teknologiselskapet ScanReachs revolusjonerende løsning for å håndtere personell ved ulykke om bord på skip og rigger, samt Motitechs «MOTiview» som aktiviserer eldre og uføre - er alle eksempler på innovasjon i og fra Hordaland. I årene framover er både fylket og Norge avhengig av flere slike innovasjoner på tvers av privat og offentlig sektor.