Innovasjonskontrakter

Innovasjonskontrakter retter seg i hovedsak mot små og mellomstore bedrifter som vil utvikle nye løsninger i samarbeid med en eller flere pilotkunder. Prioritering skjer på bakgrunn av prosjektets innovasjonshøyde, markeds- og verdiskapingspotensial.

Globesar AS utvikler løsninger for overvåkning av vannmagasiner og kartlegging og måling av snømengde.

Globesar AS utvikler løsninger for overvåkning av vannmagasiner og kartlegging og måling av snømengde.

Foto: Globesar AS

Hvilke prosjekter passer for Innovasjonskontrakter?

Tilskudd for Innovasjonskontrakter tilbys bedrifter som går i gang med framtidsrettede prosjekter med betydelig nyhetsgrad og internasjonalt potensial. Formålet med tilskuddet er å redusere risiko i prosjekter som har stor betydning for omstilling av bedriften og videre vekst.

Innovasjonskontrakter bygger på et forpliktende samarbeid mellom bedrift og pilotkunde. Tett samarbeid med markedet vil øke sannsynligheten for at prosjektet blir vellykket. Målet med prosjektet er å få kommersialisert produktet. For å kvalifisere til tilskudd, må løsningen som utvikles både være ny og etterspurt i markedet.

Tilskuddet skal føre prosjektet fram til en før-kommersiell prototype, samt testing og oppfølging av prototypen for å sikre at den oppfyller definerte spesifikasjoner. Les mer om Innovasjonskontrakter her.

Slik har innovasjonskontrakter hjulpet andre

Globesar AS
Copernicus-satellittene Sentinel-1A og -1B skal holde øye med oljesøl, skip, sjøis, fjellskred, breer og flom. Copernicus-programmet gir store muligheter for utvikling av nye tjenester og applikasjoner. Basert på satelittdata og tilskudd til en innovasjonskontrakt har Globesar AS utviklet løsninger for overvåkning av vannmagasiner og kartlegging og måling av snømengde.

Imatis AS
Imatis AS har mottatt tilskudd fra Innovasjonskontrakter (tidligere IFU). Elektroniske tavler fra Imatis AS hindrer feilbehandling, bidrar til et godt pasientoverblikk og gjør sykehus mer effektive. Tilskudd til en innovasjonskontrakt sørget for at den norske bedriften fikk en stor avtale i Danmark. Les mer om dette.