Innovasjonslån

Innovasjonslån er tilgjengelig for bedrifter som trenger kapital til videreutvikling og vekst. Lån egner seg til lønnsomme prosjekter knyttet til utbygging, utvikling, omstilling og internasjonalisering.

/link/603393d939b3474e83fd05662ef9e87b.aspx
Foto: Thinkstock

Innovasjon Norge tilbyr lån til bedrifter i alle størrelser over hele landet. Innovasjonslån er relevant for lønnsomme prosjekter som dreier seg om utbygging, modernisering, omstilling, utvikling, investering og internasjonalisering.  

Innovasjonslån kan brukes til finansiering av den delen av investeringen som er mest risikoutsatt på grunn av dårlig pantesikkerhet. Innovasjon Norge deler risiko med bedriften til prosjekter som er viktig for vekst og verdiskaping i Norge. Lånene har gunstige betingelser hva angår rente og nedbetalingstid sett i forhold til prosjektrisikoen. Et innovasjonslån kan normalt utgjøre inntil 50 % av kapitalbehovet i et prosjekt og kan maksimalt være på 50 millioner kroner. Innovasjon Norge deler gjerne finansiering med andre banker.

Innovasjon Norges innovasjonslån skal bidra til realisering av lønnsomme prosjekter, som det er utfordrende å finansiere fullt ut i det private markedet. Vi tar større risiko og har lavere krav til sikkerheter enn det kommersielle bankmarkedet. 

Prox Dynamics

Med 18 gram nanoteknologi flyr Prox Dynamics ut i verden. Selskapet har utviklet en ny type ørsmå helikopter-droner med varmesøkende kameraer. Dronene bistår soldater i felt og sender sanntidsinformasjon til operatører som bruker dataene til rekognosering og overvåking.

Les mer her. 

Mohawk AS

Mohawk har utviklet en teknologi som hjelper forsikringsselskaper med å avdekke svindel gjennom anvendelse av ’big data’. Selskapet ble etablert i 2011 og har siden oppstarten doblet omsetningen hvert år.

Les mer her. 

Planktonic AS

Planktonic har utviklet et bedre naturlig start-fôr for fiskeoppdrett. Det muliggjør oppdrett av nye arter, økt sjømatproduksjon og mer effektiv ressursutnyttelse. Fôret er allerede tatt i kommersiell bruk i flere marine klekkerier.

Les mer her.