Miljøteknologiordningen

Miljøteknologiordingen  retter seg mot utvikling og testing av løsninger som er bedre for miljøet enn det som finnes i dag. Prioritering skjer på bakgrunn av prosjektets innovasjonshøyde og miljøeffekt. 

Powel AS er en ledende tilbyder av programvareløsninger for energiselskaper, entreprenører og vannleverandører. De fikk støtte til å utvikle et nytt IT-system for vann- og avløpsbransjen som skal g...

Powel AS er en ledende tilbyder av programvareløsninger for energiselskaper, entreprenører og vannleverandører. De fikk støtte til å utvikle et nytt IT-system for vann- og avløpsbransjen som skal gi bedre overvåkning og styring av infrastruktur. Målet var å forenkle planlegging av drift og vedlikehold. Les mer. 

Foto: Powel AS

Hvilke prosjekter passer for Miljøteknologiordningen?

Miljøteknologiordningen tilbyr offentlig finansiering til å bygge pilot- og demonstrasjonsanlegg.  Bedrifter får mulighet for å prøve ut og vise fram sine miljøteknologiløsninger, og sikre at produktene blir mest mulig tilpasset de nasjonale og internasjonale markedene de skal konkurrere i.

Prosjektene må gi økt verdiskaping i Norge - i form av nye arbeidsplasser, styrket kompetanse og økt konkurransekraft. Prosjektet må være innovativt og ha stort potensial – også i internasjonale markeder.

Ordningen gjelder bedrifter i alle størrelser over hele landet. Les mer om Miljøteknologiordningen her.

Prosjekter som har motatt finanseriering fra Miljøteknologiordingen

Les mer om andre prosjekter som har fått finansiering fra miljøteknologiordningen.

Har du spørsmål om ordningen?

Kontakt tjenesteansvarlig: Marianne Tonning Kinnari

Epost: marianne.tonning.kinnari@innovasjononorge.no

Telefon: +47 977 49 892