Arkitektur ut i verden

Har din arkitektbedrift internasjonale ambisjoner? Vi kan gi deg kompetanse og kapital i eksportfasen.

St. Kilda Visitor Center, Scotland Besøkssenter under utarbeidelse på øya Lewis i Ytre Hebridene i Skottland, et samarbeid med Dualchas Architects. Illustrasjon av Reiulf Ramstad Arkitekter. 
St. Kilda Visitor Center, Scotland
Besøkssenter under utarbeidelse på øya Lewis i Ytre Hebridene i Skottland, et samarbeid
med Dualchas Architects. Illustrasjon av Reiulf Ramstad Arkitekter. 

Hva er Arkitektur ut i verden?

 • Skal bidra til sterkere internasjonal konkurransekraft og på sikt øke verdiskapingen i den norske arkitekturbransjen.
 • Tilfører bedriften både kompetanse og kapital i eksportfasen.
 • Skal styrke utvalgte arkitektbedrifters muligheter for internasjonale oppdrag.
 • Er et samarbeid mellom Kulturdepartementet, Innovasjon Norge og Design og Arkitektur Norge 

Hvem kan søke?

Målgruppen for programmet er etablerte bedrifter med sitt hoved virke innenfor arkitektur, landskapsarkitektur eller interiørarkitektur. Bedriften må ha en strategisk målsetning om å eksportere og enten være i ferd med å få, nettopp ha fått eller jobber med et internasjonalt oppdrag. 

Programmet er ment som en drahjelp for bedrifter i som står foran en internasjonal ekspansjon og gjelder ikke for de bedrifter som allerede er veletablert internasjonalt.

For å kvalifisere til Arkitektur ut i verden må du:

 • Kunne tilby arkitekturtjenester som har betydelig internasjonalt potensial.
 • Ha en strategisk plan for å styrke selskapets kompetanse og inntekt gjennom internasjonalt arbeid.
 • Ha et sterkt og gjerne tverrfaglig profesjonelt team som er har den nødvendige kompetansen for gjennomføring.
 • Kunne stille med minimum 25% egenfinansiering, som betyr at inntil 75% av kostnadene vil kunne støttes.

Hver bedrift vil bli spurt om hva de vil oppnå med deltakelsen i programmet, det vil si mål og suksesskriterier for deltakelsen.

Hva kan vi finansiere?

Midlene kan hovedsakelig gå til innkjøp av nødvendig eksportkompetanse, ikke til egne timer eller ordinær drift. De godkjente, kalkulerte kostnadene kan være:

 • Økonomisk og juridisk rådgivning
 • PR & marketing ekspertise
 • Varemerkebeskyttelse/IPR
 • Reise som følge av eksportarbeidet
 • Produkthjemmesider
 • Mentor
 • Andre relevante kostnader

Søknadsfrist er tirsdag 6. juni 2017.

Programmet er tidsbegrenset og bedriftene kan kun delta en gang. Deltakelse avklares før sommeren, med oppstart høsten 2017. Programmet avsluttes i høsten 2018. 

Søknadsprosess

Programmet består av både eksportmidler og kompetanseprogram. Innovasjon Norge håndterer eksportmidlene og Design og arkitektur Norge kompetanseprogrammet. Det vil i løpet av perioden også igangsettes felles bransjetiltak på en etablert internasjonal arena hvor hele den norske bransjen kan profilere seg og sine tjenester.

Slik går du frem for å søke om opptak i det nye programmet og eksportmidler:

 1. Søknadsprosessen starter hos Innovasjon Norge hvor du oppretter en bruker. Se link til søknadsskjema under (Opprett søknad).
 2. Logg inn. Du kommer da direkte til riktig søknadsskjema, som heter «Generell bedrifts- og prosjektfinansiering, hovedprosjekt». Vi anbefaler å lese gjennom søknadsguide til søknadskjemaet som er nederst på siden. Det er også veiledning til enkeltposter i selve søknadskjemaet på nett. 
 3. Når du har gjort jobben med å skrive søknaden vil jobben med utvelgelsen av de 8-14 beste bedriftene etter kriteriene starte, først ved pre-screening, så vil et utvalg bli invitert til å presentere foran et ekspertpanel med nasjonale og internasjonale fagpersoner. 
 4. En skjønnsmessig vurdering av søknaden fastsetter størrelsen på midlene.
 5. Når du er tatt opp i programmet får du i tillegg til eksportmidler fra Innovasjon Norge også en plass i det skreddersydde kompetanseprogrammet.

Hva legger vi vekt på når vi behandler søknaden?

 

 • Bedriftens evne til å bidra til verdiskaping i Norge, enten ved å styrke eksisterende arbeidsplasser eller ved å gi nye.
 • Gjennomtenkte og realistiske planer og budsjetter.
 • Sammensetningen av teamet når det gjelder kompetanse og gjennomføringsevne.
 • Samarbeidspartnere som vil bidra med kompetanse og/eller kapital er positivt.
 • Bedriftens konkurranseevne.

Vi forutsetter at alle virksomheter som søker finansiering har et bevisst forhold til samfunnsansvar og miljøpåvirkning. Dette gjelder både i gjennomføringen av prosjektene og ved utnyttelse av resultatene.