Kulturell og kreativ næring

Jobber du innen kulturell og kreativ næring? Vi tilbyr nettverk og tjenester

/link/5d3c11e2849e4d7a9b0a53be32186a13.aspx
Foto: Nancy Bundt, Visit Norway

Kulturell og kreativ næring

Kulturell og kreativ næring er en samlebetegnelse på næringsvirksomhet som basert på kulturelle uttrykk primært gjennom estetiske virkemidler.

Visuell kunst, utøvende kunst, musikk, litteratur, film, dataspill, TV og radio, trykte medier, arkitektur, design og reklame inngår i betegnelsen kulturell og kreativ næring.

Innovasjon Norge har pekt ut kreativ næring og reiseliv som en av seks mulighetsområdet fremover. Det er behov for å finne nye utviklingsområder for innovasjon, bærekraftig vekst og verdiskaping og utvikling i dagens samfunn. Kulturelle og kreative næringer er en voksende sektor som er viktig både i seg selv, men også som innsatsfaktor i andre næringer.

Gründere innen kulturell og kreativ næring er som gründere flest, men har noen viktige særtrekk. Dette kan du lese mer om i Drømmeløfterapporten for kultur. Rapporten baserer seg på innspill fra gründerne og andre aktører i den kulturelle og kreative sektoren.

Innovasjon Norge har jobbet med kulturell og kreativ næring siden oktober 2013, da det ble etablert en treårig kulturnæringssatsing i Innovasjon Norge. Satsingen er en del av handlingsplanen «Fra gründer til kulturbedrift» som ble lansert mai 2013.

 

Fokusområder:

Bygg Bedrift 

Gjennom økt kunnskap om økonomi og markedsutvikling er det enklere for kulturbedriftene å drive velfungerende kulturbedrifter. Bygg Bedrift er et kompetanseprogram for kulturbedrifter med ambisjoner. Som deltaker får man innsikt i en praktisk og kreativ måte å videreutvikle sin virksomhet, samt tilgang til gode verktøy for å få kunnskap om hvordan drive en lønnsom bedrift. Programmet er basert på Lean Business-metoden og fokuserer på hvordan du kan skape verdier ved å samhandle med ditt publikum.

Spill ut i verden 

Spill ut i verden er et eksportprogram for spillbransjen og er basert på et samarbeid mellom Kulturdepartementet, Norsk filminstitutt og Innovasjon Norge.  Spill ut i verden har som mål å svare på bransjens utfordringer og er helt unikt i sin form, hvor bedriftene får både penger og muligheten til å være med på å skreddersy kompetanseinnholdet i nært samarbeid med virkemiddelapparatet. 8 bedrifter er med i pilotfasen som varer fra mars 2016-mars 2017.

Mentor 

Har du ambisjoner om langsiktig vekst? Er bedriften i bedriftsutviklings- eller markedsintroduksjonsfasen og er basert på en unik forretningsidé? Mentortjenesten er et tilbud til deg som er daglig leder i en gründerbedrift.

Bedriftsnettverk 

Har du en ide til et utviklingsprosjekt, der du ser at samarbeid med andre kan gi bedre og mer effektive løsninger? Bedriftsnettverk er et tilbud til små og mellomstore bedrifter i alle bransjer, sektorer og landsdeler, som ønsker å etablere forpliktende samarbeid.

Creative Business Cup Norway 

Creative Business Cup Norway (CBC) er et initiativ som 657 Oslo, Crossing Lines og Innovasjon Norge har hentet fra Danmark. CBC er til for entreprenører og startups fra kreativ næring over hele verden, og konkurransen har eksistert siden 2010. Den årlige verdenskåringen foregår i København i november hvor over 400 investorer deltar. I år representerer Pinhole Norge.

 

Kontakt oss for spørsmål:

Margit Klingen Daams

Seniorrådgiver

Telefon: +4722002605

Mobil: +4790937763

Avdeling: Co-Pilot gründer

  

Prisdryss til «Spill ut i Verden»-gründere

/link/d4076a78bb1d4cdc84b0a4ba15918c02.aspx

D-Pad Studio, Dirtybit og Red Thread Games vant stort under helgens kåring Spillprisen 2016. Den 25. januar drar selskapene til Stockholm for å møte svensk spillbransje. Turen er del av programmet «Spill ut i verden» som skal gi økt eksport. 

Norsk motedesign presenterer seg i Japan

/link/ee230e8256cc4a128b7e078e720d719d.aspx

Norske fremadstormende motedesignere presenterer seg i dag for det japanske markedet. Norwegian Fashion Hub arrangerer sammen med Innovasjon Norge og den norske ambassade en mottakelse der hele bredden av japanske motejournalister er til stede. Det er også verdens yngste motemagasinredaktør, som er norsk