Nyheter

Fylkesvinnarar bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2017

Fylkesvinnarane kjempar om den nasjonale bedriftsutviklingsprisen på 250 000 kroner, heider og ære. Prisutdelinga finn stad i den norske ambassaden i Berlin torsdag 18. januar 2018 i samband med Internationale Grüne Woche.

Landbrukssamling med teknologifokus

Automatisering er et hovedtema når norsk landbruksnæring samles på LandTek 2017. Konferansen er en viktig nettverksarena og møteplass for forskning, teknologi, bønder, industri og beslutningstakere.

Vekstsatsingen: Godt tilpasset brukerne

Høsten 2016 gjennomførte Oxford Research en evaluering av Vekstsatsingen, for å måle effekten av prosjektene opp mot målene som er satt for ordningen. Evalueringen viser at Vekstsatsingen er viktig på mange felt, men også at det bør fokuseres mer på "valuta for pengene". 

Fruktbare bedrifter kjempar om gjev pris

I år er det Ciderhuset frå Sogn og Fjordane, Dyre Gård frå Østfold og Johan Fredrik Bråstad Kristiansen frå Aust-Agder som kjempar om den gjeve Bedriftsutviklingsprisen i landbruket.

Ny undersøkelse: Varmesalg lønner seg

Varmesalgsanlegg gir positive driftsresultater for produsentene, viser ny undersøkelse. Gjennom vårt Bioenergiprogram kan du få tilskudd til slike anlegg på landbrukseiendommen din.