Påmelding

Kontaktinformasjon
Namn på bedrift/person:
Kontaktperson:
Adresse:
Postnummer:
Poststed:
Telefon:
Mobiltelefon:
E-post:
Heimeside:
Kommune:
Fylke:
 
Bedriften
Etableringsår:
Selskapsform:
Organisasjonsnr:
Beskrivelse av forretningside og bedrift:
 
Økonomisk resultat
Omsetning 2016:
Resultat 2016:
Omsetning 2015:
Resultat 2015:
 
Sosial berekraft
Kva er sysselsettinga og kva ringverknader har verksemda for lokalsamfunnet
Tal sysselsette:
Herav kvinner (sysselsatte):
Herav ungdom under 35 år (sysselsatte):
Tal årsverk:
Herav kvinner (årsverk):
Herav ungdom under 35 år (årsverk):
 
Miljømessig berekraft
Korleis bidrar verksemda til utnytting av lokale ressursar, fremme av lokal kultur eller reduserte utslepp?
 
Innovasjon/nyskaping
På kva måte er verksemda innovativ eller nyskapande?
 
Eigenvurdering
Kvifor bør eg/bedriften min vinne?
 
Forslagsstillar
Namn:
E-post adresse:
Telefon/mobiltelefon: