Sogn og Fjordane

Søknadsfrist

 • Innovasjon Norge Sogn og Fjordane opnar for innsending av søknader 15. september 2017.

Prioriterte tiltak/områder:

Tradisjonelt landbruk
 • Omlegging frå båsdrift til lausdrift for mjølkeku.
 • Etablering av, og omlegging til ammeku.
 • Fornying av driftsbygningar til sau.
 • Rydding og nyplanting av frukt, og tunellar for bringebær.
Nye næringar
 • Mat og drikke med lokal identitet, herunder produksjon og foredling.
 • Landbruksbasert reiseliv.
 • Juletreproduksjon
 • Inn på tunet

Ikke prioriterte tiltak/områder:

Tradisjonelt landbruk

 • Nyetablering og kapasitetsøkning innen egg, kylling og smågrisproduksjon.
 • Nyetablering innan sauehald
 • Lager, reiskapshus og verkstad.
 • Mindre prosjekt; det er ingen nedre kostnadsgrense, men støtte fra Innovasjon Norge skal ha stor betydning for eventuell gjennomføring av prosjektet.

Utmåling

Generelt

På grunn av knappe rammer, kan også prosjekter innen dei prioriterte områda få avslag.

Etablerartilskot (oppstart av nye næringar)

Inntil kr 300 000,- i tilskot i ideavklarings-/ marknadsavklaringsfasen, inntil 75 % av godkjente kostnader.

Inntil kr 300 000,- i tilskot i etablerings-/ kommersialiseringsfasen, inntil 75 % av godkjente kostnader.

Bedriftsutviklingstilskot (nye næringar)

Inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag.

Investeringar (tradisjonelt landbruk og nye næringar)

Inntil 25 % i tilskot av godkjent kostnadsoverslag, generelt.

Inntil 30 % i tilskot av godkjent kostnadsoverslag for større investeringar i samband ved omlegging frå båsdrift til lausdrift for mjølkeku.

Inntil kr 2 000 000,- i tilskot.

Tilskot ved generasjonsskifte (tradisjonelt landbruk og nye næringar)

Inntil 50 % i tilskot av godkjente kostnader, inntil kr 150 000,- i tilskot.

Meir informasjon

For meir informasjon, sjå nettsida til Innovasjon Norge Sogn og Fjordane. Der finn du mykje relevant informasjon.

Kontaktperson

Vemund Aartun, tlf 992 93 696 epost: vemund.aartun@innovasjonnorge.no