Slik finansierer vi gode prosjekter

Fiskefartøy og fiskerettigheter

Vi kan bidra med finansiering til kjøp og bygging av fiskefartøy, og til utstyr og redskaper. Vi kan også hjelpe deg med anskaffelse av kvoter/rettigheter, og tiltak som kan bidra til videreutvikling av fiskeriene.

Les mer

Kondemnering av skip

Kondemneringstilskudd til skip i nærskipsfart skal bidra til at eldre skip i norske farvann skrapes, og erstattes med nyere og mer bærekraftig kapasitet.

Les mer

Etablerertilskudd

Vi har tre finansieringstjenester for nystartede innovative selskaper med et antatt betydelig verdiskapingspotensial og høye vekstambisjoner og vi kan delfinansiere aktiviteter knyttet til markedsavklaring og kommersialisering.

Les mer

Utvikling av miljøteknologi

Miljøteknologiordningen tilbyr offentlig finansiering til å bygge pilot- og demonstrasjonsanlegg. Tilskuddet reduserer risikoen i prosjektet for de øvrige investorene. Ordningen gjelder norske bedrifter i hele landet. 

Les mer

Bedrifts- og prosjektfinansiering

Trenger du finansiering til et lønnsomt prosjekt eller videreutvikling av din bedrift? Vi tilbyr lån, tilskudd og garantier til bedrifter i alle bransjer over hele landet.
(Det fins egne tjenester for landbruksbedrifter)

Les mer

SkatteFUNN

Har du kostnader til forskning og utvikling, i et prosjekt som skal skape verdier av nye ideer? SkatteFUNN kan gi inntil 20 prosent fradrag i skatt.

Les mer