Merkevaren Norge


Ønsker du å vite mer?

For å bli valgt må man være kjent

 Det finnes norske bedrifter som har klart å vinne frem i det internasjonale markedet. Hva er det som kjennetegner de som får det til?

Norge 2016: Sterke på produkt, svake på marked

Innovasjon Norge har gjennomført en undersøkelse om hvordan internasjonale næringslivsledere oppfatter norsk næringsliv. Funnene viser at Norge anses som en verdensledende nisjeaktør med kvalitetsprodukter, men at vi sliter med å gjøre dem kjent.

Hvorfor Merkevaren Norge?

I en situasjon der Norge skal gå fra særstilling til omstilling, er bevissthet og videreutvikling av et lands merkevare et viktig verktøy i følge OECD. Merkevaren Norge skal sikre at vi tiltrekker oss kapital, kunnskap, talenter og turister til Norge.


Undersøkelser

Vi har spurt næringslivsledere i 15 land hvordan de ser på Norge. Her finner du en oppsummering av intervjuene.


Har du spørsmål om Merkevaren Norge?

Har du spørsmål om prosjektet? Ta kontakt med prosjekt teamet!