Merkevaren Norge


Ønsker du å vite mer?

For å bli valgt må man være kjent

 Det finnes norske bedrifter som har klart å vinne frem i det internasjonale markedet. Hva er det som kjennetegner de som får det til?

Hvorfor Merkevaren Norge?

I en situasjon der Norge skal gå fra særstilling til omstilling, er bevissthet og videreutvikling av et lands merkevare et viktig verktøy i følge OECD. Merkevaren Norge skal sikre at vi tiltrekker oss kapital, kunnskap, talenter og turister til Norge.


Undersøkelser

Vi har spurt næringslivsledere i 15 land hvordan de ser på Norge. Her finner du en oppsummering av intervjuene.


Har du spørsmål om Merkevaren Norge?

Har du spørsmål om prosjektet? Ta kontakt med prosjekt teamet!