Lyser ut 20 millioner til nye kompetanseprosjekter

Innovasjon Norge søker nå etter nye prosjekter som skal bidra til kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø. Totalt skal inntil 20 millioner kroner deles ut. Fristen for å sende inn en prosjektskisse er 1. juni.

/link/a1053b9edd824a5585f1ba5fdca51e72.jpg

Innovasjon Norge inviterer regionale næringsmiljøer til å søke midler gjennom tjenesten Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer.

Tjenesten har som hovedmål å forsterke regionale næringsmiljøers tilgang på relevant kompetanse. For å være støtteberettiget må næringsmiljøene inkludere bedrifter innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Næringsmiljøer som i sin helhet ligger utenfor virkeområdet kan ikke støttes.

Tjenesteansvarlig Espen Warland håper på mange gode søknader. – Dette er tredje gang vi lyser ut midler fra denne tjenesten, og interessen for de to foregående utlysningene har vært veldig stor, fortellerWarland. – I mange regioner er det et gap mellom den kompetansen næringslivet har behov for, og den kompetansen som er tilgjengelig. Med denne tjenesten håper Innovasjon Norge å bidra til å redusere dette gapet, avslutter Warland.

Utvelgelse av hvilke prosjekter som får finansiering avgjøres gjennom en åpen konkurranse i to trinn, hvor første steg er en prosjektskisse som må leveres innen 1. juni.

Tjenesten Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer er finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kontaktperson:
Kundeansvarlig ved ditt lokale Innovasjon Norge kontor 22 00 25 00

Tjenesteansvarlig: Espen Warland
Telefon: +47 913 717 29
 E-post: espen.warland@innovasjonnorge.no