To nye bærekraftige reisemål i Norge

Geilo og Longyearbyen har mottatt Merket for Bærekraftig reisemål. Dermed er de med i det gode selskap av et knippe norske reiselivsdestinasjoner som kan bevise sin samfunns- og miljøsatsing.

Prosjektleder Trine Krystad i Visit Svalbard forteller at et av tiltakene de har gjort i merkeprosessen er å sette i gang vertskapsprogrammet «LongyearbyVERT». Ivaretakelse av miljøet og formidling...

Prosjektleder Trine Krystad i Visit Svalbard forteller at et av tiltakene de har gjort i merkeprosessen er å sette i gang vertskapsprogrammet «LongyearbyVERT». Ivaretakelse av miljøet og formidling av lokal kulturhistorie som sentrale deler av opplæringen.

Foto: Visit Svalbard

De siste to årene har Visit Svalbard og Visit Geilo jobbet tett med Innovasjon Norge for å gjennomføre prosessen, som til slutt ledet til Merket for Bærekraftig reisemål. Merkets formål er å være et kvalitetsstempel i markedsføring og omdømmebygging av reisemålene.

Et bærekraftig Svalbard

-Er det én destinasjon i Norge som bør tenke bærekraft langs alle dimensjoner, så er det Svalbard. Sårbarheten i naturen, den skjøre balansen mellom bruk og vern, og ikke minst opplevelsen av det autentiske som gjestene kommer for å oppleve, fordrer at vi opptrår forsvarlig i utøvelsen av all vår virksomhet her oppe, sier reiselivssjef Ronny Brunvoll i Visit Svalbard. Han er stolt over nå å kunne kalle Longyearbyen et «bærekraftig reisemål».

Systematisk har Visit Svalbard jobbet med å samle ideer, informasjon og analyser, og få oversikt over lokale forhold i reiselivet. Bærekraftprosjektet har vært en integrert del av et omfattende strategiarbeid for reiselivsnæringen på Svalbard, «Masterplan Svalbard mot 2025».

- Bredt samarbeid i lokalsamfunnet og blant reiselivsbedriftene har vært en av nøklene for å oppnå status som bærekraftig reisemål. Vi opplever et sterkt felles ønske om å lykkes, sier Trine Krystad, prosjektleder i Visit Svalbard.

Bærekraftig satsing kommer samfunnet til gode

I Hallingdal er reiselivssjef Pål Knutsson-Medhus svært fornøyd med endelig å kunne sette bærekraftmerket på destinasjonen.

- Da muligheten til sertifisering dukket opp var det et soleklart valg for Geilo at dette var noe vi måtte ta fatt på, sier reiselivssjefen.

Geilo har i løpet av merkeprosessen blitt mer bevisst på å knytte til seg samarbeidspartnere med en klar miljøprofil. Her fra Geilo Stasjon.

Geilo har i løpet av merkeprosessen blitt mer bevisst på å knytte til seg samarbeidspartnere med en klar miljøprofil. Her fra Geilo Stasjon.

Foto: Foto: CH - Visitnorway.com
Nå er sertifiseringsprosessen ved veis ende og om tre år kommer en resertifiseringsrunde. I mellomtiden skal det jobbes bærekraftig. Prosessen har gitt en god forankring i hele det lokale næringslivet, ikke bare i reiselivet, og det har blitt naturlig for destinasjonen å jobbe bærekraftig. Noen av tiltakene har vært å bli mer selektive i valg av samarbeidspartnere med en klar miljøprofil, å ha økt fokus på vertskapsrollen og sikre riktig og god kommunikasjon av Geilo som en bærekraftig destinasjon.

- Å få full oversikt over alle tjenester ved destinasjonen er en stor fordel og det samme er at en bærekraftig satsing kommer samfunnet til gode. Men det er også viktig å få fram at dette har en kommersiell side – og det er ingen grunn til å være flau over det. Merket for Bærekraftig reisemål vil trekke flere turister og bærekraftig reiseliv har stort fokus globalt, sier Pål Knutsson-Medhus.

 

For mer informasjon, kontakt:

Fagspesialist bærekraftig reiseliv Ingunn Sørnes, tlf. 957 78 663, ingunn.sornes@innovasjonnorge.no

Senior kommunikasjonsrådgiver Marianne Mork, tlf. 414 49 747, mamor@innovasjonnorge.no

Merket for bærekraftig reisemål: Longyearbyens tiltak

 • Vertskapsprogrammet «LongyearbyVERT». Et kursopplegg for alle på reisemålet som har en gjeste- eller kunderelasjon, er utviklet og gjennomført. Longyearbyverter, så vel som de sertifiserte svalbardguidene, har ivaretakelse av miljøet og formidling av lokal kulturhistorie som sentrale deler av opplæringen.

 • Grønne miljøsparker og bysykler. Dette har blitt kjente trekk i bybildet, og lånes ut gratis til glede for turister og fastboende. Med formålet om å redusere klimautslipp, samt sette fokus på dette, ble det også gjennomført «tomgangsaksjon» i samarbeid med 6.klasse på Longyearbyen skole. Hele lokalsamfunnet ble invitert til å delta.

 • I Longyearbyen er de lokale mattradisjonene og det arktiske «Svalbard-kjøkkenet» også et viktig satsningsområde. Det produseres eget Svalbard-øl, og den populære matvandringen «Taste of Svalbard» arrangeres i ukentlig. Hvordan utnytte de stedegne og kortreiste ressursene ytterligere er noe reiselivsnæringen jobber aktivt med.

 • Reiselivsbedriftene oppfordres til å miljøsertifisere seg og redusere ressursforbruket. Det er dessuten et stort fokus på gjenfortelling av den særegne gruvehistorien i Longyearbyen. Utvikling av helårsaktiviter som bidrar til økt sysselsetting er også svært viktig i bærekraftarbeidet. 

For mer informasjon, kontakt:
Prosjektleder Trine Krystad, tlf. + 47 95 27 34 73, trine@visitsvalbard.com 

Merket for bærekraftig reisemål: Geilos tiltak

 • Rent miljø og ressurseffektivitet. Alle aktivitetsbedrifter på Geilo er nå i sertifiseringsmodus for å kunne tilby ansvarlige og miljøsertifiserte opplevelser til kurs- og konferansemarkedet. I praksis vil dette si at de bedrifter som ønsker å være en del av pakketeringsarbeidet og innsalget til kurs- og konferansemarkedet miljøsertifiserer bedriften sin. Fra før er samtlige store hoteller miljøsertifiserte, noe som gir en grønn tråd gjennom hele oppholdet på reisemålet.  Det er i tillegg igangsatt klyngevis oppstartsmøter for nye sertifiseringer av alle typer bedrifter. Handel, håndverkere, kontor/administrasjon og så videre. Visit Geilo er så klart også miljøsertifisert. (Det er i dag mellom 10 og 15 bedrifter som er i gang med sine sertifiseringer)
 • Sosial bærekraft / sysselsetting / lokal kontroll. Visit Geilo har for å sikre rekruttering i reiselivsnæringen, søkt og blitt godkjent lærebedrift. Dette gir unge lokale muligheten til å bli bedre kjent med næringen, og komme seg inn i et utdanningsløp som reiselivsnæringen har bruk for. Visit Geilo er stolte av endelig å kunne tilby ungdom et skikkelig utdanningsløp innen salgsfaget, med utgangspunkt i reiselivsfaget. Visit Geilo har også en strategi om å tiltrekke seg trainee-stillinger i nærmeste fremtid. I oppstarten av prosjektet var trainee-stilling besatt. Å være en arena for unge arbeidstakere og ungdom i etablering er at av våre tydelige mål og en viktig del av strategien.

 • Route 50. Tiltaket er gjort for å løfte frem flere deler av kommunen. FV 50 er en vei som strekker seg fra det ene hjørnet i kommunen, til det andre. En livsnerve med mange spennende attraksjoner, severdigheter og et spennende næringsliv. Aksen Hol – Aurland er en klassisk scenic route, og vi er nå i gang med utviklingsarbeidet rundt Route 50. Route 50 er både et lokalt tiltak for å skape engasjement, identitet og stolthet, samtidig som det er av stor internasjonal interesse ved at det er stappende fullt av kultur og naturopplevelser. De fleste har vært lite benyttet i det kommersielle reiselivet tidligere.

 • Nye arrangement, nytt innhold i klassikere. Geilo har hatt og har framleis en stor portefølje med arrangement. Spark VM som startet opp i 1981 har alltid hatt en grønn profil, men har nå fått et enda tydeligere miljøbudskap. Norsk Matglede er et annet eksempel, der arrangementet i seg selv også er miljøsertifisert. Målsettingen til Visit Geilo er at alle arrangement som arrangeres skal ha miljøsertifisering som kjennemerke. Utviklingen av nye arrangement har pågått i flere år, og de nye arrangementene har alle de 10 Bærekraftprinsippene som utgangspunkt for utviklingen.

 • Økonomisk bærekraft. Ved starten av Bærekraftig Reisemål prosessen på Geilo, hadde Visit Geilo snaue 100 medlemmer. Det ble igangsatt mange tiltak rundt det å verve nye medlemmer. Bedre kommunikasjon, mer involvering, større bredde i medlemsmassen og tydelige målsettinger har gjort sitt til at Visit Geilo i dag teller 223 medlemsbedrifter. Noe som gjør at inntektene er øket noe, men viktigst av alt er at det er svært mange flere som har eierskap til reiselivet, og prosessen rundt et mer bærekraftig reiseliv er godt forankret i en bred og stor medlemsmasse. Mangfoldig medlemsmasse med tilpasset medlemskontingent, der mål og ambisjon deles.

 • Billedbruk og profil. Visit Geilo har tatt Bærekraftprinsippene inn i utviklingen av design, språk og profil. Bilder tas på en måte som viser natur, mennesker og kultur. Vi prioriterer bilder som viser frem vår identitet, våre historier og eller våre unike fortrinn som et bærekraftig reisemål. Språkbruken er mer presis, og vi legger ikke skjul på hvilket standpunkt vi har for eksempel til det å ta vare på natur og kultur. Vi involverer SNO, forvaltingen, kulturavdelingen i kommunen og andre i arbeidet med dette.

 • Mulighet til å bidra for privatpersoner (sambygdinger). Et av tiltakene som rulles ut i disse dager er å gi privatpersoner muligheten til å bidra. Det er laget opp 256 kopper med hvert sitt unike stedsnavn trykket på. Disse koppene selges til 1933 kroner per kopp i året, og gir privatpersoner et fem år langt medlemskap i Visit Geilo. Bidragene som kommer in via kopp-salget skal gå øremerket til fellesgoder i nærområdene. Benker, installasjoner, skilting og andre tiltak som kommer fellesskapet til gode. Det er lokale stedsnavn som pryder koppene. Grunnen til at de koster 1933 kroner pr kopp er at det høyeste punktet i kommunen (ja, i hele Buskerud) er 1933 meter over havet; Folarskarnuten. 1 krone per høgdemeter menes å være en høvelig pris.

 • «Generation Geilo». De siste fem årene har Geilo jobbet med vertskap gjennom ulike vertskapskurs. Over 600 mennesker har gjennomgått teknikker, kunnskapsløft og erfaringsutveksling.

 • Gjennom et stort foto-dokumentasjon-prosjekt er det tatt portretter av menneskene som gjør reiselivet til en opplevelse i Geilo-regionen. 50 portretter har blitt en praktbok av mennesker, med sine historier og i sine rette element. Boken er laget i samarbeid med Emile Holba, som er en særs anerkjent fotograf fra England. Tekst, foto og idè er et resultat av selve prosjektet Bærekraftig Reisemål, og boken har derfor lansering på samme dag som utdelingen av diplomet, som et synlig bevis på prosessen som er gjennomført.


For mer informasjon, kontakt:

Reiselivssjef Pål Knutsson-Medhus, tlf. + 47 9753 4333, turistsjef@geilo.no