2 milliarder til flere satsinger

Omstilling av norsk økonomi krever at vi leverer grønnere, smartere og mer nyskapende løsninger. - Skal vi lykkes, må vi få flere etablerte bedrifter til å satse, sier Mona Skaret, divisjonsdirektør for vekstbedrifter og klynger i Innovasjon Norge.  

Innovasjon Norge kan avlaste risiko og gi drahjelp til gode fremtidsrettede prosjekter. REEtec er en av bedriftene som har fått risikoavlastning til sin satsing gjennom Miljøteknologiordningen i...

Innovasjon Norge kan avlaste risiko og gi drahjelp til gode fremtidsrettede prosjekter. REEtec er en av bedriftene som har fått risikoavlastning til sin satsing gjennom Miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge. Bedriften har utviklet ny teknologi som gjør det mulig å utvinne sjeldne jordartsmetaller på en mye mer kostnadseffektiv og miljøvennlig måte. 

Foto: Torbjørn Tandberg

Utvikling av fremtidens norske næringsliv krever kapital og risikovilje.  

- Vi er opptatt av å legge til rette for økt innovasjon og flere prosjekter for hele bredden av norsk næringsliv. Samtidig er det er viktig at de store og gode prosjektene løftes fram og realiseres. Vi trenger dem, sier Mona Skaret. 

Ny kurs

Regjeringen har nylig i revidert nasjonalbudsjett foreslått å øke rammen for innovasjonslån til 1,2 milliarder kroner for små- og mellomstore bedrifter. Sammen med Miljøteknologiordningen og Innovasjonskontrakter har Innovasjon Norge dermed i år rundt regnet 2 milliarder kroner til risikoavlastning for fremtidsrettede prosjekter i næringslivet.

- Vi vet at våre lån og tilskudd er viktig for bedrifter som vil omstille seg og vokse. Nå har vi muligheten til å løfte fram enda flere gode prosjekter. Mye av innovasjonen skjer i etablerte selskaper. Vi er særlig ute etter de som overfører teknologi og kompetanse til nye områder, eller staker ut en helt ny kurs for sitt selskap, sier Skaret.

Dele risikoen

Nøkkelen til å løse utfordringene finnes hos næringslivet selv. Mange prosjekter blir imidlertid aldri realisert, fordi risikoen oppleves som for stor for den enkelte bedrift. Da kan Innovasjon Norge være med og dele risikoen.

- Vi ser etter prosjekter med stort vekstpotensial. Målet er å bidra til en bærekraftig omstilling og utvikling for norsk næringsliv. Gjennom vårt nye samarbeid med European Investment Fund (EIF) kan vi nå også gå inn i større og mer kapitalkrevende satsinger enn tidligere, sier Skaret.

Gir god effekt

Innovasjon Norge har en rekke virkemidler og ordninger som kan gi drahjelp for å realisere gode fremtidsrettede prosjekter.  At støtte fra det offentlige virkemiddelapparatet har en effekt, underbygges av flere undersøkelser. I følge Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelse svarer 9 av 10 bedrifter at støtten fra Innovasjon Norge har vært utløsende for deres prosjekter.  En ny effektanalyse fra Statistisk sentralbyrå viser også at bedrifter med støtte fra Innovasjon Norge i gjennomsnitt har 12,3 prosentpoeng høyere omsetningsvekst og 6,2 prosentpoeng høyere vekst i verdiskaping enn sammenlignbare bedrifter som ikke har mottatt slik støtte.

Kontakt:

Marianne Tonning Kinnari, spesialrådgiver Miljøteknologi, mob. 977 49 892, e- post:  Marianne.Tonning.Kinnari@innovasjonnorge.no

Geir Ove Hansen, seniorrådgiver Vekstbedrifter og klynger, mob.414 27 715, e-post: Geir.Ove.Hansen@innovasjonnorge.no

Marianne von Krogh,  spesialrådgiver Vekstbedrifter og klynger, mob. 902 04 485, e-post: Marianne.von.Krogh@innovasjonnorge.no