Helse og velferd felles norsk-kinesisk mulighetsområde

Utvikling av teknologi innen helse og velferdsområdet er et attraktiv samarbeids- og mulighetsområde for norsk og kinesisk næringsliv.  - Vi opplever de kinesiske kontaktene vi har hatt som svært inviterende og åpne for videre samarbeid, sier Kathrine Myhre, administrerende direktør i Oslo Medtech.

 

Statssekretær Lisbeth Normann i helse og omsorgsdepartementet mener helseinnovasjon er et viktig samarbeidsområde mellom Norge og Kina. Her sammen med viseminister Cui Li i det kinesiske...

Statssekretær Lisbeth Normann i helse og omsorgsdepartementet mener helseinnovasjon er et viktig samarbeidsområde mellom Norge og Kina. Her sammen med viseminister Cui Li i det kinesiske helsedepartementet (National Health and Family Planning Commission of the People's Republic of China)

Foto: Innovasjon Norge

- I likhet med i Norge er helse et offentlig ansvarsområde i Kina. Vi er i tet når det gjelder teknologi og kvalitet, det gjør oss attraktive for kineserne, sier Myhre,  og møteleder for seminarene om helse og velferd som ble arrangert i Beijing og Shanghai i forbindelse med næringslivsdelegasjonen som fulgte statsminister Ernas Solberg i Kina sist uke. 

Som leder av Oslo Medtech representerer Myhre et klyngenettverk med 200 norske bedrifter og organisasjoner som arbeider med utvikling og innovasjon innenfor medisin, helse og velferd. 

Aldrende befolkning

En stor og raskt aldrende befolkning er en av de store helsemessige utfordringene i Kina. Data og ny smart teknologi blir derfor viktig fremover, også innenfor helse- og velferdsområdet.

Professor Tao Duan, tidligere leder ved Shanghai First Maternity hospital, fortalte i sin innledning om hvordan bruk av automatiserte data og We chat – Kinas svar på Facebook - har bidratt til å forenkle og effektivisere pasientmøtene og dermed gi rom oppfølging av flere. 

Fra norsk side ble Big Data og kunstig intelligens presentert som fremtidsrettede løsninger og mulige områder for helse- og velferdssamarbeid mellom Norge og Kina.

Born globals

Statssekretær Lisbeth Normann i Helse- og omsorgsdepartementet mener forskning og innovasjon innen helse og velferd er nye og viktige samarbeids- og forretningsområder i forhold til Kina.

- Mange av de bedriftene som satser innenfor dette området er Born Globals, sa Normann i sin innledning på det norsk-kinesiske helse og velferd-seminaret i Beijing sist fredag. Med det viste hun til det faktum mange av de bedriftene som satser innen medisin, helse og velferd er internasjonalt rettet fra dag en.

I følge Oslo Medtech har hele åtte av ti bedrifter i klyngen internasjonale ambisjoner. - Norge er alene et lite marked. Når våre bedrifter satser må de derfor tenke globalt, sier Kathrine Myhre. Hun leder en bransje i sterk vest og med en samlet omsetning på 48 milliarder kroner i 2015, en vekst på 11 prosent fra året før.

Kathrine Myhre fra Oslo Medtech i Shanghai

- Vi opplever de kinesiske kontaktene vi har hatt som svært inviterende og åpne for videre samarbeid. Vi er i tet når det gjelder teknologi og kvalitet, det gjør oss attraktive, sier Kathrine Myhre, administrerende direktør i Oslo Medtech.  (Foto: Innovasjon Norge)

Avtaler undertegnet

Under besøket i Kina ble det undertegnet en avtale om samarbeid (Plan of Action) mellom Helse- og omsorgsdepartementet i Norge og det kinesiske helsedepartementet (National Health and Family Planning Commission of the People's Republic of China). Det er en avtale Medtech-bransjen mener gir et viktig grunnlaget for videre samarbeid.

I tillegg undertegnet tre norske selskaper innen helse og velferd egne samarbeidsavtaler med kinesiske bedrifter. Blant disse var ConceptoMed AS med base i Ballstad i Lofoten, som undertegnet en avtale med Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. '

ConceptoMed signerer avtale i Shanghai

ConceptoMed AS var en av tre norske Medtech-bedrifter som under statsministerbesøket i Kina undertegnet en avtale med en kinesisk samarbeidspartner. I Kina venter et potensielt marked med et årsforbruk på 15 milliarder engangssprøyter. (Foto: Innovasjon Norge)

ConceptoMed har utviklet og tatt patent på en ny type sprøyter der nålen klikkes på, noe som reduserer faren for infeksjoner og redusert stikkfare for helsepersonell. Sprøyten er allerede lansert i en rekke land. Nå er Kina en mulighet.

- Avtalepartneren vår en stor aktør i Kina med 25000 ansatte. Dette er stort for et lite norsk medtech-selskap som oss, sier daglig leder Christian Mide i ConceptoMed. Han deltar i Kina sammen med styreleder Runar Bjørklund og CFO Per Ansgar Benjaminsen. De ser muligheter i et markedet med et årlig forbrukt på 15 milliarder engangssprøyter.

- Avtalesigneringen betyr at vi nå går inn i en forhandlingsfase. Vi har et godt patentbeskyttet  produkt, og vi vet at det er av stor interesse for kineserne. Men vi må være tålmodige. Vi regner med at det etter en produksjonsavtale vil ta rundt regnet tre år å få registrert produktet vårt i Kina, sier Mide.

ConceptoMed-ledelsen mener også at nettopp næringslivsdelegasjonen har vært med på å åpne nye muligheter:
- Vi ser at når Norge stiller med aktører på høyt nivå, så gjør også kineserne det. Det gjør det også enklere å få på plass beslutninger og reelle avtaler.

Kontakt: 

Bernt Erik Ellingsen, team leder PR og kommunikasjon
Innovasjon Norge