Møt våre ansatte

 

Frederik Amundsen - jobber i VisitNorway

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?

Arbeidsdagen min handler om innholdet på visitnorway.com, og om å lede redaksjonen vår. Alt innhold skal ha høy kvalitet og følge redaksjonelle retningslinjer, og alle bidragsytere skal snakke med samme stemme.

Hvordan er det å være en del av Innovasjon Norge?

Innovasjon Norge er et flott sted med mange muligheter.

Hvilken del av jobben din liker du best?

Å få jobbe i skjæringspunktet mellom reiseliv, webutvikling og innholdsproduksjon.

 

 

 

Felipe Aguilera-Børresen - jobber i gründeravdelingen

 

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?

Min jobb er å hjelpe gründere og bedrifter med å skape verdi av sine ideer. Det handler både om å inspirere til å bygge videre på andres innovasjoner så vel som å sikre og utnytte egne immaterielle verdier i Norge og internasjonalt. I en typisk dag har jeg samtaler med gründere og bedrifter hvor tema er patenter, varemerker, design, m.fl., og hvordan disse kan styrke bedriftens forretningsmodell.  For eksempel hadde jeg følgende aktiviteter en vanlig dag forrige uke:

- Et videomøte med en oppstartsbedrift fra Bergen basert på en idé fra to ingeniører som tidligere var ansatt i oljesektoren.

- Oppfølging av en workshop vi holdte for en bedrift i Østfold om etablering av IPR-strategien for bedriften i forbindelse med lanseringen av nye produkter i USA.

- Dialog med partnere i Tyskland og Hellas knyttet til et EU-finansiert prosjekt om erfaringer og verktøy for håndtering av immaterielle verdier rettet mot små og mellomstore bedrifter.  

Hvordan er det å være en del av Innovasjon Norge?

Innovasjon Norge er på vei til å bli en fullverdig internasjonal organisasjon. Det handler ikke bare om å ha kontorer i mange land, men særlig om evnen til å utnytte hverandres faglig og kulturell kompetanse på tvers av grenser. Det er denne type organisasjon jeg trives best i, og mitt inntrykk er at Innovasjon Norge beveger seg raskt i denne retningen.

Det å kunne sitte rundt et virtuelt bord med erfarne kolleger fra San Francisco og Shanghai for å drøfte mulige veivalg for en bedrift i Norge er uvurderlig, særlig når øvelsen bidrar til å styrke bedriftens evne til å konkurrere i nye markeder.

Hvilken del av jobben din liker du best?

Det jeg liker best ved å jobbe i Innovasjon Norge er muligheten til å gjøre en forskjell for andre, til å bidra til at små og store innovasjoner ser dagens lys og vokser.  Videre er interaksjonen med dyktige kolleger og samarbeidspartnere i flere land en motiverende faktor, som gjør meg i bedre stand til å løse utfordringer for gründerne og bedriftene vi jobber med.