Presserom

Dette er Innovasjon Norges presserom.

Pressevakten er betjent mellom 09.00 og 16.00 på hverdager.

Pressevakt

  • Telefon 482 12 437

Pressekontakter

Vi har inngående kunnskap og et stort kontaktnettverk innen entrepenørskap, innovasjon og norsk næringsliv i utlandet.

Se våre pressekontakter

instagram image

I dag fikk 41 oppstartbedrifter og deltakere på Innovasjon Norges kompetanseprogram bryne seg på markedsføring, pitching, IPR-rådgivning og amerikansk forretningskultur. I april går turen til New York, Boston og Silicon Valley for å lære mer om internasjonal vekst. Lykke til! . Vil du være med på Innovasjon Norges kompetanseprogram til høsten? Meld din interesse nå, og les mer på våre nettsider.

Vi gir lokale ideer globale muligheter

Innovasjon Norge supplerer tilbudet i det private kapitalmarkedet og bidrar til å realisere næringslivsprosjekter som ellers ikke ville blitt gjennomført.

Vi gir lokale ideer globale muligheter

Våre oppdrag

Innovasjon Norge har flere oppdragsgivere og mange ulike oppdrag. Felles for alle våre oppdrag er at vi skal bidra til langsiktig og bærekraftig verdiskaping og næringsutvikling i Norge. 

Våre oppdrag

Lov om Innovasjon Norge

På lovdata.no finner du lov om Innovasjon Norge.

Lov om Innovasjon Norge