Presserom

Dette er Innovasjon Norges presserom.

Pressevakten er betjent mellom 09.00 og 16.00 på hverdager.

Pressevakt

  • Telefon 482 12 437

Pressekontakter

Vi har inngående kunnskap og et stort kontaktnettverk innen entrepenørskap, innovasjon og norsk næringsliv i utlandet.

Se våre pressekontakter

instagram image

Mangfold gir innovasjonsmuligheter. Selskaper som har mangfold i forretningsstrategien har klare konkurransefortrinn i kampen om kunder og talenter. Fem selskaper viser vei på frokostmøte inkludert @makorg_no ved gründer og leder Javad Mushtaq og @norskhydroasa ved head of Diversity & inclusion Fernanda Dobbin. #oxlo @oslokommunne

Vi gir lokale ideer globale muligheter

Innovasjon Norge supplerer tilbudet i det private kapitalmarkedet og bidrar til å realisere næringslivsprosjekter som ellers ikke ville blitt gjennomført.

Vi gir lokale ideer globale muligheter

Våre oppdrag

Innovasjon Norge har flere oppdragsgivere og mange ulike oppdrag. Felles for alle våre oppdrag er at vi skal bidra til langsiktig og bærekraftig verdiskaping og næringsutvikling i Norge. 

Våre oppdrag

Lov om Innovasjon Norge

På lovdata.no finner du lov om Innovasjon Norge.

Lov om Innovasjon Norge