Grønn omstilling i Hurum

Nærmere 300 arbeidsplasser gikk tapt da Södra Cell på Tofte ble lagt ned for tre år siden. Nå intensiverer Hurum innsatsen for å skape nye arbeidsplasser - på grønne betingelser.

Suksessoppskrifta frå Gratangen

/link/bde3e63f5b1c44028b2af9b725c39e60.aspx

Gratangen har allereie nådd målet dei sette seg då dei fekk omstillingsstatus. Ingrediensane i suksessoppskrifta omfattar blant anna å viske ut kommunegrenser, definere tydelege roller – og å jobbe med nettverk.

Frå tre fragmenterte kommunar til éin vekstregion

/link/ca8f96ffeed94631876297837d725fc6.aspx

Kommunane Vikna, Leka og Nærøy var tre avsidesliggande, ukjente kommunar med svak næringsutvikling. Etter gjennomført omstillingsprogram er det blitt ein samla region prega av optimisme og næringsutvikling: Vekstregionen Ytre Namdal.

Fandenivoldske Lierne

/link/08da447f997645aeb8522f2e503e3616.aspx

Snøen ligg som eit lunt teppe over det urnorske, frosne landskapet i Nord-Trøndelag. Austover frå E6 går riksveg 74 langs nasjonalparkar, elgtråkk og bjørnehi. Hjula trillar på vinterføre, og det blir tettare og tettare mellom kvart teikn til menneske -  Lierne kjem til syne gjennom bilruta. Mørket har lagt seg over brøytekantar og snøkledde hustak, lyset frå små stovevindauge lyser opp i natta og røyken frå pipene blandar seg med den mørkeblå himmelen. Her bur det 1375 innbyggjarar, og i dei bur Fanden sjølv - full av glødande staheit og arbeidslyst.