Nyttig informasjon, maler og verktøy for deg som jobber med
omstillingskommuner/regioner.

 

Vis alle regioner i omstilling  

     

Verktøy, veiledere og maler

 

 

 

1. Avklaringsfasen

Fylkeskommunen utarbeider en samfunnsmessig konsekvensanalyse for området som skal søke omstillingsstatus.

2. Strategi- og forankringsfasen

Basert på en utviklingsanalyse for området lages forslag til omstillingsplan og handlingsplan for første gjennomføringsår.

3. Gjennomføringsfasen

I denne fasen skal årlige handlingsplaner iverksettes for å realisere den vedtatte omstillingsplanen.

4. Avslutningsfasen

Omstillingsperioden avsluttes og omådet skal drive utviklingsarbeid uten ekstra midler fra fylkeskommunen.