Regioner i omstilling

Innovasjon Norge jobber med omstillingsområder i hele landet.


Bindal

Omstilling: 2015-2020
Om: Konkurs av hjørnesteinsbedrift
Mål: 50 nye lønnsomme arbeidsplasser og en økning i både sysselsatte og innbyggere.  

Flakstad

Omstilling: 2012-2017
Om: Store tap av fiskekvoter og betydelige konsekvenser for lokalsamfunnet
Mål:  80 nye arbeidsplasser og vekst i innbyggertallet

Hurum

Omstilling: 2014–2019
Om: Nedleggelser og tap av arbeidsplasser. Og om store arealreserver og mange muligheter
Mål: Styrket næringsliv, bærekraft, økt kompetansenivå, mer tilflytting og bedre omdømme

Lærdal

Omstilling: 2012–2018
Om: Færre arbeidsplassar og negativ befolkningsutvikling
Mål: 190 nye arbeidsplassar, 124 nye innbyggarar

Måsøy

Omstilling: 2013–18
Om: Fraflytting, omstruktureringer i fiskerinæringen og høy arbeidsløshet
Mål: 60 nye arbeidsplasser og befolkningstall 1300

Ringeriksregionen

Omstilling: 2013-2019 (status som omstillingskommune i 2013, reel oppstart i 2014)
Om: Forsvarets utflytting og nedleggelser av flere større industribedrifter.
Mål: Styrke sysselsettingen og kompetansegrunnlaget, og øke befolkningsveksten

Sauda

Omstilling: 2013–19
Om: Negativ befolkningsutvikling og svak arbeidsplassutvikling
Mål: 5000 + innbyggere i Sauda

Sør-Varanger

Omstilling: 2016-2022
Om: Nedleggelse av virksomhet, over 400 tapte arbeidsplasser
Mål: Økt robusthet i næringslivet og 300 nye arbeidsplasser innen 2022

Vestre Toten

Omstilling: 2010–15
Om: Tap av arbeidsplasser: Kommunen mistet mer enn 550 arbeidsplasser 2008–09
Mål: Utvikle eksisterende og nye arbeidsplasser i Vestre Toten kommune. Skape en bærekraftig plattform for næringsutvikling i kommunen og regionen

Elverumregionen

Omstilling: 2014–18
Om: Nedleggelse av to virksomheter, over 200 tapte arbeidsplasser
Mål: 150 arbeidsplasser. Etablere et levedyktig innovasjonsmiljø

Gratangen

Omstilling: 2013-2018
Om: Fraflytting, ensidig næringsliv, og dystre prognoser.
Mål: Minst 80 nye arbeidsplasser 20 familier som flytter til Gratangen innen utgangen av 2018.

Lierne

Omstilling: 2015-2021
Om: Nedleggelse av hjørnesteinsbedrift, og nedgang i sysselsetting.
Mål: Skape arbeidsplasser og bygge nettverk i kommunen.

Meløy

Omstilling: 2012 – 2018
Om: Nedleggingen av REC Wafer og tap av 650 arbeidsplasser. Ekstraordinær bevilgning fra Stortinget
Mål: Etablere 400 arbeidsplasser og bli et kraftsenter for næringsutvikling i regionen

Nordkapp

Omstilling: 2013–18
Om: Fraflytting, ensidig næringsliv og strukturendringer i fiskerinæringen
Mål: Mål og strategier er under utvikling

Rollag

Omstilling: 2011-2020
Om: Befolkning og sysselsetningsnedgang over tid, små næringer, høy sysselsetting og synkende folketall. Vanskelige vekstvilkår i bedriftene
Mål: -
Bidra til at det skapes minst 30 (totalt 50) nye lønnsomme arbeidsplasser innen utgangen av 2017 og 50 (totalt 70) innen utgangen av 2020
-
Bidra til en positiv utvikling av folketallet over årene 2016-2020

Stordal

Omstilling: 2014-2018
Om: Nedleggelse innen møbelindustrien.
Mål: Utvikling og sysselsetjing.

Tinn

Omstilling: 2015-2020
Om: Nedleggelser og flytting av sykehustjenester.
Mål: 100 nye arbeidsplasser


Sentralbord: (+ 47) 22 00 25 00
post@innovasjonnorge.no
Pb. 448 Sentrum, 0104 Oslo
Akersgata 13, 0158 Oslo

 

 

Gründertelefonen:
(+ 47) 800 50 789
man-fre: 9.00–15.00