Regioner i omstilling

Innovasjon Norge jobber med omstillingsområder i hele landet.


Askvoll

Omstilling: 2010-2016
Om: Kraftig nedgang i folketal og sysselsetjing
Mål: Etablering av 30 nye arbeidsplassar, og 60 nye innbyggjarar, innan utgangen av 2016    

Elverumregionen

Omstilling: 2013–15
Om: Nedleggelse av to virksomheter, over 200 tapte arbeidsplasser
Mål: 150 arbeidsplasser. Etablere et levedyktig innovasjonsmiljø

Gratangen

Omstilling: 2013-2018
Om: Fraflytting, ensidig næringsliv, og dystre prognoser.
Mål: Minst 80 nye arbeidsplasser 20 familier som flytter til Gratangen innen utgangen av 2018.

Hurum

Omstilling: 2013–2018
Om: Nedleggelser og tap av arbeidsplasser. Og om store arealreserver og mange muligheter
Mål: Styrket næringsliv, økt kompetansenivå, mer tilflytting og bedre omdømme

Lærdal

Omstilling: 2012–2018
Om: Færre arbeidsplassar og negativ befolkningsutvikling
Mål: 1200 nye arbeidsplassar, 2300 nye innbyggarar

Måsøy

Omstilling: 2013–16
Om: Fraflytting, omstruktureringer i fiskerinæringen og høy arbeidsløshet
Mål: Mål og strategier er under utvikling

Ringeriksregionen

Omstilling: 2013-2019
Om: Forsvarets utflytting og nedleggelser av flere større industribedrifter.
Mål: Styrke sysselsettingen og kompetansegrunnlaget, og øke befolkningsveksten

Sauda

Omstilling: 2013–19
Om: Negativ befolkningsutvikling og svak sysselsetting
Mål: 5000 nye innbyggere i Sauda

Søndre Land

Omstilling: 2010-
Om: Skjev befolknings-sammensetning, mangel på kvalifisert arbeidskraft og bortfall av arbeidsplasser
Mål: 100 nye arbeidsplasser, 100 flere innbyggere innen 2015

Tinn

Omstilling: 2015-2020
Om: Nedleggelser og flytting av sykehustjenester.
Mål: 100 nye arbeidsplasser

Bindal

Omstilling: 2013-2020
Om: Konkurs av hjørnesteinsbedrift
Mål: 50 nye lønnsomme arbeidsplasser og en økning i både sysselsatte og innbyggere.  

Flakstad

Omstilling: 2012-2017
Om: Store tap av fiskekvoter og betydelige konsekvenser for lokalsamfunnet
Mål:  80 nye arbeidsplasser og vekst i innbyggertallet

Halden

Omstilling: 2016-2022
Om: Lav arbeidsplassutvikling og flytting av offentlige institusjoner
Mål:

Lierne

Omstilling: 2015-2021
Om: Nedleggelse av hjørnesteinsbedrift, og nedgang i sysselsetting.
Mål: Skape arbeidsplasser og bygge nettverk i kommunen.

Meløy

Omstilling: 2012 – 2018
Om: Nedleggingen av REC Wafer og tap av 650 arbeidsplasser. Ekstraordinær bevilgning fra Stortinget
Mål: Etablere 570 arbeidsplasser og bli et kraftsenter i Saltenregionen

Nordkapp

Omstilling: 2013–16
Om: Fraflytting, ensidig næringsliv og strukturendringer i fiskerinæringen
Mål: Mål og strategier er under utvikling

Rollag

Omstilling: 2011-2017
Om: Små næringer, høy sysselsetting og synkende folketall. Vanskelige vekstvilkår i bedriftene
Mål: Minst 25 nye arbeidsplasser og ti nyinnflyttede familier innen 2015

Stordal

Omstilling: 2014-2018
Om: Nedleggelse innen møbelindustrien.
Mål: Utvikling og sysselsetjing.

Sør-Varanger

Omstilling: 2016-2020
Om: Nedleggelse av virksomhete, over 400 tapte arbeidsplasser
Mål: 300 nye arbeidsplasser innen 2022.

Vestre Toten

Omstilling: 2010–15
Om: Tap av arbeidsplasser: Kommunen mistet mer enn 550 arbeidsplasser 2008–09
Mål: Utvikle eksisterende og nye arbeidsplasser i Vestre Toten kommune. Skape en bærekraftig plattform for næringsutvikling i kommunen og regionen