Verktøy, veiledere og maler

Innovasjon Norge har samlet verktøy og maler til hjelp for deg som jobber med regional omstilling.

Avgrens til det du treng hjelp med:


Alle

Handlingsplanen - veileder

Veiledning for arbeidet med årlige handlingsplaner.
Obligatorisk

INTRO-kurs: Gjennomføringsfasen

INTRO-kurs og workshop for leder og styre for omstillingsarbeidet.
Obligatorisk

Kompetanseprogram for handels- og servicenæringen

Styrk konkurransekraften og lønnsomheten i handelsnæringen.

Maler: Prosjektledelse

Mal for prosjektplan, regnskapsoppsett og rapporter

Maler: Søknadsbehandling

Brevmaler og retningslinjer for god søknadsbehandling.

Omdømmebygging

Hvordan skape en attraktiv kommune?

PLP (Prosjektlederprosessen)

Alle omstillingsprosjekter skal styres etter PLP-metoden. Lær mer!
Obligatorisk

Sluttevaluering

Alle omstillingskommuner må gjennomføre en sluttevaluering.
Obligatorisk

Startkurs

Hva er omstilling? Kurset gir en kort innføring for alle aktører.
Obligatorisk

Tilbudsinnbydelse

Veiledning for offentlig innkjøp og mal konkurransegrunnlag.

Videreføring av omstillingsarbeidet

Sørg for at omstilling kaster av seg i årene som kommer.

INTRO-kurs: Strategi- og forankringsfasen

INTRO-kurs og workshop for prosjektledelsen i strategifasen.
Obligatorisk

Kommunikasjonsplan - veileder

Tips og råd for god kommunikasjonspraksis i omstillingsarbeidet.

Maler: porteføljestyring

Brev- og rapportmaler for god porteføljestyring.

Maler: Styrearbeid og -rapportering

Mal for årsrapport og andre styredokumenter.

Dette er Nye Næringsvennlig kommune

Gjør kommunen til en god partner for det lokale næringslivet.

Omstillingsplanen - veileder

Veiledning for arbeidet med omstillingsplan.
Obligatorisk

Programstatusvurdering

Egenvurdering og konstruktive tilbakemeldinger.
Obligatorisk

SMB-utvikling

Utviklingsprogram for bedrifter med vestpotensial.

Styreseminaret

Oppstart- og strategiseminar for ledelsen i gjennomføringsfasen.
Obligatorisk

Utviklingsanalyse

Kunnskapsgrunnlaget for omstillings- og handlingplan.
Obligatorisk


Sentralbord: (+ 47) 22 00 25 00
post@innovasjonnorge.no
Pb. 448 Sentrum, 0104 Oslo
Akersgata 13, 0158 Oslo

 

 

Gründertelefonen:
(+ 47) 800 50 789
man-fre: 9.00–15.00