Bærekraftig reiseliv

Vi jobber for at reiselivet i Norge skal bli mer bærekraftig. Derfor retter vi oppmerksomheten mot bedrifter og destinasjoner som satser grønt.

Prosjektet Bærekraftig Reiseliv 2015 skal legge til rette for at verdiskapingen i reiselivet skjer på en bærekraftig måte og sørge for at bærekraft blir et konkurransefortrinn for norsk reiseliv.

Bærekraft blir stadig viktigere

Globalt er bærekraftig reiseliv, eller sustainable tourism, et sterkt voksende fenomen. Segmentet som ønsker å reise grønt er både lønnsomt og voksende.

At bedrifter og destinasjoner investerer i miljømerking er dermed ikke bare en innsats for miljøet, men også en investering i egen fremtid.

Green Travel - gjestene velger grønt

Er du miljømerket, kan du få gresstusten som symbol på alle oppføringene dine på Visit Norway. Miljøsertifiseringen øker dermed synligheten og gjør deg mer attraktiv hos turistene.

Les mer

Miljøsertifiseringer i Norge

Miljøsertifiseringer og –merkinger hjelper bedriften til å forenkle, dokumentere og bevise bedriftens miljøarbeid på. Sertifiseringene er innrettet til for eksempel hotell, transport eller aktivitetsbedrifter. Sertifisering er investering i både driften og miljøet.

Les mer