Slik oppnår ditt reisemål merket

Reisemål som bestemmer seg for å kvalifisere for Merket for første gang, står foran en interessant  – men også krevende – prosess. Den innebærer tett samarbeid mellom kommunen, destinasjonsselskapet og næringen.

Reisemålet må måle og dokumentere status for bærekraft innenfor fem områder:

Kriterier og indikatorer
Innen hvert område er det et sett kriterier som reisemålet ditt må oppfylle. Dette måler vi ved hjelp av et sett indikatorer for hvert kriterium.

En krevende prosess
Å komme seg fra start til mål krever mye av reisemålet. Vi utdanner og godkjenner konsulenter som hjelper deg på veien til å bli et Bærekraftig reisemål. 

Uavhengig kontrollør
Når kriteriene er oppfylt, rapporterer reisemålet til merkeordningens database. En uavhengig kontrollør oppnevnt av oss godkjenner så arbeidet.