Merkevare- og designmanual

Nettstedet for Merkevaren Norge gir deg all nødvending informasjon om hvordan merkevaren skal brukes. Her finner kunder og samarbeidspartnere også inspirasjon til å skape god kommunikasjon.

Derfor gjør vi dette:

Vi samler denne informasjonen i en oppdatert og lett tilgjengelig form for å gjøre det enklere for samarbeidspartnere og kunder å jobbe med oss. Dette gjør vi for å bygge Norges omdømme som turistnasjon.

Merkevaren Norge skal markedsføre, utvikle og skape interesse for Norge som turistdestinasjon.

Merkevaren Norge har to deler

Den første delen er en merkevareplattform. Kort sagt er dette historien vi ønsker å formidle om Norge som turistdestinasjon. Den sier noe om hvilke verdier og salgsargumenter, samt hvilket merkevareløfte, vi kommuniserer.

Destinasjoner og reiselivsbedrifter kan ha nytte av å synliggjøre Merkevaren Norge også i sin egen kommunikasjon.

Den andre delen er en designmanual. Den spesifiserer hvordan Merkevaren Norge skal presenteres visuelt. Konkret inneholder den logoer og fonter og sier noe om hvordan for eksempel annonser skal utformes. Alle de grafiske elementene lar seg også laste ned.