Turistundersøkelsen

I turistundersøkelsen finner du informasjon om norske og utenlandske turister i Norge, deres formål med reisen, reisemønstre, hvor mye penger de bruker i forbindelse med norgesreisen, reisefølge, samt gjennomførte og ønskede aktiviteter og opplevelser.

Om turistundersøkelsen:

  1. Overordnet ønsker man å dokumentere betydningen av reiselivsnæringen for norsk økonomi.  Forbrukstallene går inn i Satellittregnskapet for turisme, som er en del av Nasjonalregnskapet til SSB.
  2. Gjennom Turistundersøkelsen kartlegger vi blant annet formål med reisen, reisemønstre, reisefølge, bestillingstidspunkt, samt gjennomførte og ønskede aktiviteter og opplevelser, ned på et regionalt nivå.
  3. Turistundersøkelsen er en landsdekkende undersøkelse som Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører på oppdrag fra Innovasjon Norge. Undersøkelsen baserer seg på intervjuer av norske og utenlandske ferie- og fritidsgjester, samt forretningsreisende ved kommersielle overnattingssteder.