Eksport- og konjunkturutvikling

Denne statistikken gir deg oversikten over norsk handel med utlandet, fordelt på fylke, sektor og varegruppe.

 

 

Kilde: SSB

Den månedlige handelsstatistikken bygger på foreløpige beregninger fra Statistisk Sentralbyrå.

 

Har du spørsmål:

Ta kontakt med vår sjeføkonom John Rogne som gjennomfører analysen.

 

Månedstall

Tjenesteeksporten i 4. kvartal og året 2017

Oversikten over tjenesteeksporten i 2017, viser at flere av tjenestenæringene også ble rammet av redusert etterspørsel fra petroleumsindustrien, og rapporten viser at tjenesteeksporten falt med 6,3 milliarder kroner eller 2,9 prosent fra 2016 til 2017.

Les mer

Februar 2018

Markedsutviklingen i utlandet har vært positiv, og til dels bedre enn ventet, og norsk fastlandseksport økte med 10,6 prosent i februar.

Les mer

Januar 2018

Økt eksport av bensin og diesel mv (raffinerte petroleumsprodukter), ga sterk økning i fastlandseksporten, sammenlignet med januar i fjor – opp 17,6 prosent.

Les mer

Desember og året 2017

Petroleumsprodukter, metaller og kjemiske produkter holdt fastlandseksporten oppe i desember. Samlet vareeksport økte med 6,4 prosent i desember 2017, sammenlignet med desember 2016. Holder vi skip, råolje og naturgass utenom, og bare ser på fastlandseksporten var det en økning på 9,4 prosent.

Les mer

November 2017

November ble en historisk måned, som den første måned med underskudd i samlet handelsbalanse (vareeksport minus vareimport) med utlandet siden desember 1998, da det var et underskudd på 1,4 millioner kroner. Underskuddet nå i november var på 4,2 milliarder, og vi må over 30 år tilbake for å finne et større månedsunderskudd (5,7 milliarder i april 1986).   

Les mer

Oktober 2017

Fastlanseksporten økte med hele 22 prosent sammenlignet med oktober i fjor. Den sterke veksten skyldes imidlertid at det var omfattende vedlikeholdsarbeider ved raffineriene og lavere priser for raffinerte produkter i fjor høst. Økningen i fastlandseksporten utenom energi var 8,4 prosent. Korrigeres det også for en virkedag mer i år blir veksten rundt 4 prosent vekst fra oktober i fjor.

Les mer

September 2017

Eksporten av råolje og naturgass var i september vesentlig høyere enn i september i fjor. For fastlandseksporten var det imidlertid ingen vekst, og her også var det bare energiproduktene (bensin og diesel mv.) som hadde nevneverdig økning i eksportverdien.

Les mer

Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2017

Eksporten og importen av tjenester økt fra 1. til 2. kvartal, slik den sesongmessig pleier å gjøre. Selv om eksporten av tjenester (utenom finansielle) økte, var det ikke nok til å unngå en nedgang gjennom det siste året. Eksportverdien var i 2. kvartal 3,6 prosent lavere enn i 2. kvartal i fjor. For importen var det i samme periode en nedgang på 1,7 prosent.

Les mer

August 2017

Generelt bedre konjunkturer i utlandet og spesielt økt eksportverdi for bensin, diesel og kjemiske produkter dro fastlandseksporten opp i august.

Les mer

Juli 2017

Stor eksport for gruppen «maskiner og utstyr tilknyttet kraftproduksjon» bidro til eksportøkning i feriemåneden juli. Dette omfatter trolig leveranse i forbindelse med utbygging av vindmølleparker.

Les mer

Mai 2017

Bedre utvikling i markedene i utlandet har bidratt til økt eksportverdi for tradisjonelle norske råvarer som metaller og kjemiske produkter i mai. Ferske rapporter fra IMF (Pengefondet) og OECD tegner også et bilde av klar og bred bedring i internasjonale konjunkturer, selv om oppgangen foreløpig  ikke er sterk og fortsatt sårbar. 

Les mer

April 2017

Som mars i fjor ble april i år påvirket av påske. Sammenlignet med samme måned året før var det derfor i mars i år sterk økning, mens det var nedgang nå i april.

Les mer

Mars 2017

Eksporten økte sterkt i mars. En bedring i markeder og priser bidrar til en bedre utvikling og gir forhåpninger om vekst. Den sterke utviklingen i mars må likevel i stor grad påsken ta ansvaret for, siden den var i mars i fjor og april i år. 

Les mer

Februar 2017

Etter et svakt år for norsk eksport i 2016, med nedgang i eksportvolumet gjennom året, med 8,2 prosent volumnedgang for fastlandseksporten fra 2015, har også 2017 startet beskjedent. 

Les mer