Februar 2017

Etter et svakt år for norsk eksport i 2016, med nedgang i eksportvolumet gjennom året, med 8,2 prosent volumnedgang for fastlandseksporten fra 2015, har også 2017 startet beskjedent. 

 I sine nylig framlagte prognoser «spår» imidlertid Statistisk sentralbyrå 2,2 prosent volumvekst i år og 4,0 og 4,1 prosent for fastlandseksporten i 2018 og 2019. Så her er det bare å stå på!