Hvilke leveringsbetingelser har du behov for i din internasjonale kontrakt?

Nå reviderer ICC ( Internasjonale handelskammer) Incoterms ®2010 slik at regelverket er tilpasset moderne global handel. Vi ønsker at du deler med oss hvilke eventuelle justeringer der er behov for slik at Incoterms fortsatt vil være det mest relevante internasjonale regelverket for din business i årene som kommer.

/link/ac09c623e90d4550980130edfb6aae6f.aspx
Foto: S. Nærø

Incoterms er verdens mest anerkjente internasjonale regelverk.

Incoterms ble publisert første gang i 1936 for å bidra til dyre og unødvendige misforståelser mellom selgere og kjøpere i internasjonal handel, og har siden den gang blitt revidert en rekke ganger for å tilpasse endringer i handelsmønstre verden over.

Incoterms®2010 består av 11 ulike leveringsbetingelser som er oppdelt mellom multimodale (alle transportløsninger mulig) klausuler (EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP og DDP) og rene sjø klausuler (FAS, FOB, CFR og CIF).

Innovasjon Norge er representert i den nasjonale komiteen av ICC som jobber med endringene til en mulig ny utgave av Incoterms; Incoterms®2020 og ønsker dine meninger!

Forslagene til endringer tar utgangspunkt i følgende;

1) Bør systematiseringen i Incoterms-regelverket endres ( A1-10 -B1-10)?

2) Bør FCA/FOB endres for å kunne ta høyde for Bill of Lading?

3) Bør obligatorisk forsikringsdekning endres for CIP og CIF?

4) Er der enkelte betingelser som bør strykes?

5) Andre forslag til justeringer, omtale av fraktvekt, tilpassing for pakkesendinger, nærmere omtale av eiendomsrett med mer.

Din bedrifts meninger er verdifulle for ICC. Dersom du ønsker å vite mer eller gi innspill, ta kontakt med oss innen 5.juni 2017 ved å fylle ut dette skjemaet:

Navn
  
E-post
  
Firma