Agent

En agents hovedrolle er å fremme salget på et angitt eksportmarked. Den store fordelen med å bruke agenter er at disse ofte har førstehåndskunnskaper om, og gode kontakter på markedet. Agenten er en representant for selger, ikke en kunde.

Når det gjelder betaling, kjøper med andre ord agenten i utgangspunktet ikke noe fra eksportøren. Han er en ordre henter. Det er derfor viktig at eksportøren, som kjøpers kontraktspartner, på selvstendig grunnlag kreditt vurderer kunden og endelig fastsetter avtalevilkår.

Godtgjørelse til agenten skjer gjerne i form av provisjon. Provisjonssatsen er ofte proporsjonal med salgsvolumet, men ikke alltid. Les mer om salgskontrakt via agent her