Klar for eksport?

Denne eksportveilederen vil kunne identifisere dine behov og guide deg på veien til internasjonal vekst. Enten du skal sette i gang med å eksportere for første gang eller du allerede eksporterer vil denne testen kunne avdekke hva du trenger å jobbe videre med, og hvordan Innovasjon Norge og andre kan hjelpe deg med å skaffe den markedsinnsikten og eksportkompetansen du har behov for.

NB! Vi setter stor pris på om du fyller ut tilbakemeldingsskjemaet som dukker opp etter testen, slik at vi kan gjøre forbedringer.

Er eksportsatsingen forankret og prioritert i styret og ledelsen?

For å lykkes internasjonalt er det viktig med høye og langsiktige ambisjoner, samtidig som man har realistiske mål. Suksessfaktorene avgjøres av bedriftens gjennomføringsevne. God forankring og prioritering hos ledelsen er nødvendig, slik at prosjektet får den tid og de ressursene som må til for at målene realiseres.

(1 / 10)