Næringslivsdelegasjoner til Estland, Latvia og Litauen

23.- 26. april vil Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette Marit avlegge offisielt besøk til de tre baltiske landene. Besøket er et ledd i at Estland, Latvia og Litauen i 2018 feirer 100-årsjubileum for sine selvstendighetserklæringer. Under besøket vil det bli lagt opp til en rekke næringslivsrettede arrangement.

/link/ac9494d66af14a1ba142403eb02e7a53.aspx
Foto: Thinkstock

Kronprinsparets besøk bidrar til å markere de baltiske lands selvstendighet og avspeiler landenes betydning for Norge som allierte og samarbeidspartnere. Norge har et omfattende bilateralt samarbeid innenfor rammen av EU/EØS-spørsmål, videreutvikling av integrasjonen i den nordisk-baltiske regionen og sikkerhetspolitisk gjennom NATO. Norsk næringsliv har betydelige investeringer og tilstedeværelse i alle tre land. 

Programmet for besøket vil omfatte næringsliv, digitalisering og modernisering, forsvarssamarbeid og kultur, i tillegg til de offisielle programposter i de tre landene. 

Besøkene skjer i dene rekkefølgen: Latvia 23. - 24. april, Litauen 24. - 25. april og Estland 25. - 26.april. 

Nærmere informasjon med program og påmelding til næringslivsdelen av besøket kommer.  

For ytterligere informasjon, kontakt Innovasjon Norge v/ Hedvig Marie Braarud Poulsen, m + 47 400 08 012, e-post hepou@innovasjonnorge.no, eller Bernt Ellingsen, mob +47 905 77 277, e-post beell@innovasjonorge.no.