/

Landsider

Prikkene på kartet indikerer hvilke land vi har spesifikk markedsinformasjon om. De landene hvor Innovasjon Norge har kontor er markert med røde prikker. Norges ambassader er markert i blått (kun utvalgte).

Innovasjon Norge

Ambassade / Generalkonsulat