INNOVASJON NORGE

Innovasjon Norge har kontor i:
Pretoria
Cape Town

KONTAKT OSS!

Sør-Afrika er svært rik på naturressurser og har den største økonomien i Afrika. Landet har god infrastruktur, en velutviklet markedsøkonomi og en lang og god samarbeidserfaring med norsk næringsliv. Med sin lange kystlinje ligger landet sentralt i forhold til den raskt voksende utviklingen på både vest- og østkysten, og er en viktig inngangsport til andre land i Afrika syd for Sahara. Det er store  muligheter for norske bedrifter innen maritim akvakultur, fintech og energisektorene.