ThinkstockPhotos

INNOVASJON NORGE

Innovasjon Norge har kontor i:
Jakarta


KONTAKT OSS!

Indonesia utgjør verdens fjerde mest folkerike nasjon og har et mylder av muligheter innen olje og gass og fornybar energi. Indonesia gir også markedsmuligheter innen fiskeri, oppdrett, skipsfart og maritim industri, generell handel og infrastruktur.