ThinkstockPhotos

INNOVASJON NORGE

Innovasjon Norge har kontor i: 
Sofia


KONTAKT OSS!

Prosjektkontoret i Bulgaria forvalter og følger opp programmer og prosjekter som følger av EØS-avtalen. Vi hjelper deg med Norway Grants-programmene "Grønn innovasjon og næringsutvikling" samt "Fond for anstendig arbeidsliv og treparts-samarbeid". For andre forespørsler og partnersøk ber vi deg kontakte ambassaden.