AMBASSADE / GENERALKONSULAT

Royal Norwegian Embassy
Ostrom u. 13, H-1015 
Budapest
Hungary

KONTAKT OSS!

Ungarn har de siste årene hatt en vekst i BNP og stor EU-finansiert infrastrukturbygging gjennom EØS-midlene.

Mulige vekstområder i Ungaren er utstyr og tjenester til grønn omstilling, bilindustrien, jordbruket og utvikling av legemiddel/medesinsk teknologi. Enkelte norske bedrifter innen maritim, mineral og kommunikasjonsteknologi er tilstede i markedet.