Aktuelle tjenester for sjømatbedrifter

Nedenfor er noen av våre generelle tjenester som kan være aktuelle for sjømatbedrifter.

Husk at Fiskebåtfinansiering og alle tjenestene under Marint verdiskapingsprogram er skreddersydd for deg som driver en sjømatbedrift.

Forsknings- og utviklingskontrakter

Har du et innovativt prosjekt med internasjonalt potensial? Kunne du tenke deg å realisere det i tett samarbeid med en kunde i offentlig eller privat sektor? Innovasjon Norge gir årlig nesten 300 millioner kroner i tilskudd til industrielle og offentlige forsknings- og utviklingskontrakter - IFU/OFU.

Les mer

Miljøteknologiordningen

Utvikler din bedrift teknologi som forbedrer miljøet, og skal dere bygge demonstrasjonsanlegg i Norge? Da kan Miljøteknologiordningen være aktuell.

Les mer

Innovasjonslån

Har din bedrift et innovativt og antatt lønnsomt prosjekt, som er vanskelig å få fullfinansiert? Da kan du søke om et innovasjonslån.

Les mer

Lavrisikolån

Trenger du finansiering til større investeringer? Lavrisikolån kan brukes til delfinansiering av for eksempel bygninger, maskiner og driftstilbehør. Lånet kan være langsiktig, med nedbetaling over maksimalt 25 år. Vi tilbyr konkurransedyktige priser, med fast eller flytende rente.

Les mer

Tilskudd

Utvikler din bedrift et innovativt prosjekt for et nasjonalt eller internasjonalt marked? Vi bidrar til å gjennomføre gode prosjekter, som ellers ikke ville blitt realisert.
Les mer

SkatteFUNN

Har du kostnader til forskning og utvikling, i et prosjekt som skal skape verdier av nye ideer? SkatteFUNN kan gi inntil 20 prosent fradrag i skatt.
Les mer

Designrådgiving

Vet du hvilke behov bedriften din har, for eksempel innen produktdesign, visuell identitet, emballasje- eller interaksjonsdesign? Ta kontakt med en av våre eksperter, så hjelper vi deg videre.

Les mer