Innovasjonslån

Har din bedrift et innovativt og antatt lønnsomt prosjekt, som er vanskelig å få fullfinansiert? Da kan du søke om et innovasjonslån.

Innovasjonslån blir først og fremst brukt til delfinansiering av innovative prosjekter, med potensial for god lønnsomhet: slike prosjekter er ofte vanskelig å få fullfinansiert, enten i bank eller ved egenkapital. Innovasjonslån vil i noen sammenhenger være omtalt som risikolån.

Et innovasjonslån utgjør som regel inntil 50 prosent av kapitalbehovet i et prosjekt.

Vi tilpasser nedbetalingstiden etter låneformålet. Renten er gunstig, sett i lys av den risiko som vanligvis er i slike prosjekter.

Vi yter ikke lån til dekning av rene driftskostnader.

Dette bør du vite før du søker