Miljøteknologiordningen

Utvikler din bedrift teknologi som forbedrer miljøet, og skal dere bygge demonstrasjonsanlegg i Norge? Da kan Miljøteknologiordningen være aktuell.

Vi har egne regler for deg som driver innen renseteknologi og vind og hav

Tilskuddsordningen gjelder utvikling og investeringer i Norge. Bedrifter i alle størrelser, over hele landet kan søke.

Hva slags prosjekter?

Miljøteknologi omfatter renseteknologi, mer miljøvennlige produkter og produksjonsprosesser, mer effektiv ressurshåndtering og teknologiske systemer som reduserer miljøpåvirkningen. 

Mer informasjon om prosjekter som har mottatt finansiering i perioden 2010-1013 (pdf).

Kundecase: Flumill fikk støtte til tidevannsenergi

Arendalsbedriften Flumill har utviklet og tatt patent på en turbin for produksjon av tidevannsenergi og energi fra havstrømmer. Vi mener dette har et stort internasjonalt potensial. Under Miljøteknologiordningen mottok bedriften 15,5 millioner til å utvikle teknologien.

Dette kan få tilskudd:

Kostnader til prosjektering og utvikling av pilot- og demonstrasjonsanlegget

  • Investeringskostnader ved bygging av anlegget
  • Kostnader med igangkjøring og testing etter driftsstart

Vi støtter ikke drift av anlegg.

Prosjektet må være nær kommersialisering. Det betyr at vi ikke støtter forprosjekter og utviklingsprosjekter i tidlig fase. På visse vilkår kan også bedrifter som skal ta i bruk ny norsk miljøteknologi få tilskudd.

Krav til deg som søker

Felles for alle offentlige finansieringsordninger er krav om egenandel i prosjektet. I tillegg forutsetter vi at du kan legge fram dokumentasjon på:

  • prosjektets nyhetsgrad
  • en god prosjektplan
  • en gjennomtenkt forretningsplan
  • akseptabel lønnsomhet 
  • troverdig gjennomføringsevne (økonomisk og organisatorisk)

Maksimale støttesatser for FoU-prosjekter

  Små bedrifter Mellomstore bedrifter Store bedrifter
Støttesatser 45% 35% 25%>


Man kan få inntil 15% "samarbeidsbonus" dersom prosjektet innebærer samarbeid mellom uavhengige bedrifter, hvorav minst en av bedriftene er en SMB (små-og mellomstore bedrifter).