SkatteFUNN

Har du kostnader til forskning og utvikling, i et prosjekt som skal skape verdier av nye ideer? SkatteFUNN kan gi inntil 20 prosent fradrag i skatt.

Bedrifter kan oppnå 20 prosent fradrag i skatt på kostnader til FoU-arbeid, dersom prosjektet blir godkjent av Norges Forskningsråd. Ordningen er rettighetsbasert for skatteytere i Norge, og gjelder alle bedrifter og næringer, uavhengig av om foretaket er i skatteposisjon eller ikke.

Prosjekter som skal kvalifisere til SkatteFUNN, må fremskaffe ny kunnskap, informasjon eller erfaring som kan gi nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter. Dette skal gjøres gjennom:

  • Å motivere næringslivet til økt satsing på Forskning og Utvikling (FoU)-baserte nyskapingstiltak.
  • Å hjelpe foretak til å arbeide systematisk med FoU.
  • Å få bevissthet om FoU som strategisk virkemiddel for morgendagens bedrifter.
  • Å heve Norge i den internasjonale konkurranse – både verdimessig og FoU-innsats i forhold til BNP.

Søk innen utgangen av 1. september. Da er du garantert at saken blir behandlet og godkjent for inneværende år. Alminnelig bedriftsorientert produktutvikling uten forskningspreg blir ikke godkjent.

Norges Forskningsråd administrerer SkatteFUNN, i samarbeid med Innovasjon Norge.

Utvidede rammer for SkatteFUNN

Fra regnskapsåret 2014 er fradragsgrunnlaget for egenutført FoU utvidet i tillegg til at timesatsen for egenutført FoU har økt fra 530 til 600 kroner.