Tilskudd

Utvikler din bedrift et innovativt prosjekt for et nasjonalt eller internasjonalt marked? Vi bidrar til å gjennomføre gode prosjekter, som ellers ikke ville blitt realisert.

Vi leter etter prosjekter med potensial for å skape internasjonalt konkurransedyktige produkter og tjenester. Det er viktig at prosjektet gir økt verdiskapning i Norge.

Tilskudd er et veldig sterkt virkemiddel, som lett skaper konkurransevridning. Derfor finnes det retningslinjer i EØS-avtalen som angir maksimale støttesatser avhengig av formål, bedriftsstørrelse og geografisk lokalisering.

Tilskudd kan gis til følgende formål:

SMB-støtte til konsulentbistand og andre tjenester og aktiviteter, støtte til opplæring, støtte til forskning, utvikling og innovasjon, samt støtte til investeringer i distriktene. Ingen prosjekter har i utgangspunktet krav på tilskudd. Vi gir ikke tilskudd til et prosjekt som er satt i gang.