Fiskebåtfinansiering: søk lån eller tilskudd

Har du planer om å utvikle mer formålstjenelige fartøy, utstyr eller redskaper? Vi kan hjelpe deg å finansiere investeringen. Vi kan også finansiere dine kvotekjøp.

Vi tilbyr hovedsakelig kommersielle lån med vanlige markedsmessige betingelser. Renten er konkurransedyktig i markedet og løpetiden er tilpasset avskrivingstiden. Du kan velge flytende rente eller binde renten i en nærmere spesifisert periode. Lånet blir gitt som et alternativ til ordinære banklån, eller i tillegg til annen bankfinansiering.

Innovasjonslån og tilskudd

I tillegg til kommersielle lån kan vi i noen tilfeller gi innovasjonslån, som har høyere rente men ikke like strenge krav til sikkerhet. Hvis et innovativt utviklingsprosjekt inngår ved bygging av nytt fartøy, kan du også søke om tilskudd til dette, som en del av totalfinansieringen. 

Vi anbefaler at du tar kontakt med oss tidlig i prosessen for å diskutere investeringsprosjektet ditt.