Markedskompetanse for norsk sjømatnæring

Vil du vite hvordan du finner riktige partnere, utnytter bedriftens styrker og blir flinkere til å ta strategisk beslutninger? Delta på vårt anerkjente kompetanseprogram "Markedskompetanse for norsk sjømatnæring".

Programmet er for deg som er leder eller nøkkelperson i en sjømatbedrift. Du får tilgang til internasjonalt anerkjente fagpersoner fra Norges Handelshøyskole (NHH).

I kompetanseprogrammet lærer du hvordan du tilpasser bedriftenes konsepter til markedets behov, og dermed øker verdiskaping og lønnsomhet.

Du får økt kunnskap i fagene strategi, merkevarebygging, markedsføring og allianser, og du lærer hvordan du bruker kunnskapen i praksis. Det er utstrakt bruk av cases, oppgaveløsning relatert til egen bedrift og omfattende veiledning.

I tillegg til NHHs dyktige forelesere og veiledere, deler en rekke næringslivsledere kunnskap og erfaringer gjennom forelesninger og bedriftsbesøk.

Innhold og varighet 2013-programmet
Kurset går over ett år med seks intensive samlinger; samlinger i Bergen, én i Tromsø og én samling i utlandet. På samlingene veksler vi mellom ulike arenaer for
kunnskapsutvikling og -overføring:

  • Dialogbaserte forelesninger med gjennomgang av sentrale modeller
  • Praktiske eksempler fra bedrifter
  • Erfaringsutveksling deltakerne imellom

I løpet av programperioden jobber du med et konkret prosjektarbeid. Formålet med dette er todelt. Det skal både være en anledning til å lære og bruke teorier/ modeller/verktøy i praksis og et konkret bidrag til utvikling av den enkelte  bedrift/nettverk. Det vil bli etablert arbeidsgrupper på 4-5 personer, som i fellesskap skal arbeide med et konkret prosjekt.

Studiepoeng og vurdering
Programmet gir 30 studiepoeng.  Det legges opp til to skriftlige eksamener i programmet, og studiepoeng vil tildeles med bakgrunn i bestått eksamen, godkjent prosjektarbeid samt tilstedeværelse. Programmet kan søkes innpasset i en bachelorgrad.

Pris og søknadsfrist

  • Det faglige programmet, inklusiv veiledning, er fullt ut betalt av Innovasjon Norge over Marint verdiskapingsprogram.
  • Deltakerne betaler kostnader til reiser og opphold.
  • Depositum per deltaker er kr 20 000, som refunderes etter gjennomført eksamen.
  • Opptak til neste års program er avsluttet, men du kan registrere din interesse for neste års kurs og vi kontakter deg til høsten når opptak for 2015 starter.