Trainee: Lær om markedet, i markedet

Ønsker din bedrift å lære mer om ditt internasjonale marked? Vi tilbyr unge nøkkelpersoner i sjømatbedrifter et opphold på 4-12 måneder som trainee i utlandet.

Som trainee i utlandet vil du få praktisk kunnskap om markedets og kundenes behov, slik at du kan bidra til bedre markedstilpasning av bedriften din. I tillegg får du et verdifullt nettverk gjennom å bli kjent med ledere fra andre bedrifter.

Hvor vil oppholdet være?
Utenlandsoppholdet kan være hos en markedsaktør, gjerne bedriftens samarbeidspartner, eller ved et av Innovasjon Norges mange kontorer utenlands. 

Hvilke bedrifter kan være med?
Bedriften din må ha ambisjoner om vekst og lønnsomhet, og tro på at god kontakt med markedet og bedre kunnskap om marked, differensiering og strategi kan gi bedre og mer stabil lønnsomhet. Målgruppen er hele verdikjeden i sjømatnæringen, fra fangst og oppdrett til marked inkludert full utnyttelse av restråvaren og leverandører av produkter og tjenester til verdikjedene.

Hvem kan være Sjømat Trainee?

 • Du må ha lyst til å lære mer om markedet, og bruke kunnskapen til å styrke bedriftens posisjon
 • Du må ønske å utvikle dine språkkunnskaper
 • Søkere under 35 år vil bli prioritert
 • Vi oppfordrer spesielt kvinner til å søke. 

Forankring i sjømatnæringens behov
Bedriften er ansvarlig for trainee-prosjektets måloppnåelse. Det forutsettes at bedrift og trainee sammen formulerer mål med oppholdet ut fra bedriftens behov, og traineens ønsker og ambisjoner. Det viktige er marked, verdikjede og bedriftens muligheter. Dette skal være grunnlag for en individuell opplæringsplan.

Hva kan Innovasjon Norge bidra med

 • kr. 11.000,- pr. mnd. i utenlandsperioden
 • Språkkurs inntil kr 25.000 ,-
 • Individuell veiledning i forberedelsesfasen
 • Oppfølging under utenlandsopphold

Vanlige personlige erfaringer er:

 • Økt markedskunnskap
 • Ferdigheter innen gjennomføring av markedsundersøkelser
 • Økte ferdigheter i praktisk markedsarbeid
 • Økte språkferdigheter
 • Nettverk
 • Nye samarbeidspartnere
 • Personlig utvikling

Ansettelsesforhold
Traineen vil ha sitt arbeidsforhold i bedriften i hele traineeperioden.

Har du lyst til å gjøre noe annerledes i sjømatnæringen? Vil du være med på å skape nye muligheter? Ta kontakt med oss.