Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Visjon 2030 - Skissekonkurranse forprosjektmidler


   Vi inviterer bedrifter som vurderer å satse/ekspandere i det humanitære markedet til å delta i vår konkurranse om forprosjektmidler i Visjon 2030. Konkurransen retter seg mot innovative prosjekter som...

   06.11.2017

  • Søknadsinformasjon


   Mal for intensjonsavtale på henholdsvis norsk og engelsk finner du under: Intensjonsavtale for Innovasjonskontrakt Letter of Intent. Innovation Contract

   25.11.2013

  • Kriterier for investering


   Det skal investeres i norskregistrerte foretak og innebære økonomisk aktivitet i Norge. Investeringer fra pre-såkornordningen kan utgjøre inntil NOK 3 millioner per bedrift. Private investorer, inklud...

   17.08.2016

  • FAQ


   Minst 50 % av matchingkapitalen skal komme uavhengige investorer. Hva er en uavhengig investor? Som uavhengig investor regnes investorer som ikke er ansatt eller gründer i selskapet Kan fond regnes so...

   17.08.2016

  • Hvordan søker jeg om tilskudd?


   Her finner du informasjon om tilskuddene til markedsavklaring  og kommersialisering. Lenke til søknadsskjemae finner du nederst på sidene. NB! Sett deg godt inn i kriteriene før du søker.

   23.06.2016