Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (275)
 • Tjenester (221)
  • Internasjonale messer - bc


     Vi organiserer nasjonale paviljonger på de viktigste internasjonale fagmessene, som gir tyngde og troverdighet for deg som utstiller. Mens du konsentrerer deg om forretninger og nettverksbygging, ta...

   13.03.2018

  • Visjon 2030 - Skissekonkurranse forprosjektmidler


   Vi inviterer bedrifter som vurderer å satse/ekspandere i det humanitære markedet til å delta i vår konkurranse om forprosjektmidler i Visjon 2030. Konkurransen retter seg mot innovative prosjekter som...

   06.11.2017

  • Søknadsinformasjon


   Mal for intensjonsavtale på henholdsvis norsk og engelsk finner du under: Intensjonsavtale for Innovasjonskontrakt Letter of Intent. Innovation Contract

   25.11.2013

  • EØS-midlene: Finansiering gjennom samarbeid


   Vil du ut i et nytt marked? EØS-midlene gir i utgangspunktet alle norske bedrifter muligheten til å få prosjektfinansiering gjennom samarbeid med en bedrift i Baltikum, Slovakia, Romania, Bulgaria, He...

   12.05.2016

  • Bioøkonomiordningen


   Arbeider din bedrift med smarte løsninger i bruk av ressurser fra hav, jord eller skog? Vi finansierer utviklingsprosjekter.

   04.04.2014

  • Kriterier for investering


   Det skal investeres i norskregistrerte foretak og innebære økonomisk aktivitet i Norge. Investeringer fra pre-såkornordningen kan utgjøre inntil NOK 3 millioner per bedrift. Private investorer, inklud...

   17.08.2016

  • FAQ


   Minst 50 % av matchingkapitalen skal komme uavhengige investorer. Hva er en uavhengig investor? Som uavhengig investor regnes investorer som ikke er ansatt eller gründer i selskapet Kan fond regnes so...

   17.08.2016

  • Målgruppe


   Pre-såkornkapital passer inn i utviklingsløpet i den fasen hvor bedriften forbereder seg for vekst og kan tilbys innovative bedrifter: a)      som med bakgrunn i evaluering foretatt av en ekstern eksp...

   17.08.2016

  • SMB-instrumentet: Skreddersydd for bedrifter


   SMB-instrumentet retter seg mot innovative SMBer med høyt vekstpotensial og internasjonale ambisjoner. Gjennom finansiering, coaching og akseleratortjenester skal SMB-instrumentet bidra til at bedrift...

   24.05.2017