Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Millioner til ny næringsrettet kompetanseutvikling


   Syv regionale næringsmiljø får til sammen 20 millioner kroner i støtte for å styrke tilbudet av utdanning og kompetanseutvikling i regionen. Støtten er en del av den satsingen på kompetanseutvikling s...

   28.03.2014

  • SkatteFUNN med åpen dag i hele landet


   SkatteFUNN er en skattefradragsordning for å motivere norske bedrifter til å utvikle nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser. I vår arrangeres åpne SkatteFUNN-dager over hele lande...

   18.03.2014

  • Norsk moteindustri med ambisjoner


   Norske designere bidrar til verdiskaping i Norge, og til å gjøre Norge kjent internasjonalt. Nåløyet-prisene gir bedriftene en anerkjennelse som gir et springbrett både ut i Norge og ut i verden. Onsd...

   12.02.2014

  • Norsk såkornfond får EU-midler


   SINTEF oppretter et nytt såkornsfond som skal øke kommersialiseringen av forskningsresultater. Det nye fondet, SINVENT Venture IV, får en investeringskapital på 209 millioner kroner. Kapitalinnskuddet...

   16.01.2014

  • Norge har undertegnet ny samarbeidsavtale med Hellas


   Statssekretær i Utenriksdepartmentet, Jens Frölich Holte og den greske ministeren for økonomi og utvikling, Alexis Charitsis, underskrev i dag en ny avtale om at Innovasjon Norge skal forvalte 200 mil...

   31.10.2017

  • Regjeringen løfter eksportsatsingen Merkevaren Norge


   I forslaget til statsbudsjett for 2018 bevilger Regjeringen 50 millioner til satsingen på Merkevaren Norge. Pengene skal gå til å etablere et globalt vekstprogram, styrke Invest in Norway-programmet, ...

   13.10.2017

  • Norsk teknologi kan gi bedre læring


   Bedrifter, gründere og humanitær sektor ble i går utfordret til å finne nye løsninger som kan gi barn bedre læringsvilkår i humanitære kriser.

   28.09.2017