Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Hva koster kursene?


   Innovasjon Norge finansierer 50% av PLP-kursene. Omstillingsorganisasjonen er oppdragsgiver. Omstillingsorganisasjonen søker Innovasjon Norge om medfinansiering.

   22.09.2016

  • Forslag til kommunikasjonstiltak i en tidlig fase


   Her følger noen oppgaver og tiltak som vi anbefaler alle omstillingsområder å gjennomføre tidlig i omstillingsperioden, helst i løpet av første halvår: Definer og identifiser målgrupper og alliansepar...

   22.09.2016

  • Hvordan bygge opp en omstillingsplan - disposisjon


   Omstillingsplanen kan utformes med følgende struktur: Bakgrunn for omstillingsarbeidet Bakgrunn for omstillingsstatusen Oppsummering av konklusjoner og anbefalinger fra verktøyet  utviklingsanalyse Vi...

   20.09.2016

  • Mer om forstudien


   Målet med forstudien er å kartlegge nåsituasjonen i kommunen og identifisere forbedringsområder. Forstudien gjennomføres på ca. tre måneder. Arbeidet utføres av en ekstern rådgiver/konsulent med noe i...

   18.11.2016

  • Hva er resultatene av verktøyet Omdømmebygging?


   Forstudiet Forstudierapport med sammenfatning av funn og konklusjoner for alle mål og aktiviteter Skissering av milepæler for forprosjektet Forprosjektet Omdømmestrategi for kommunen Handlingsplan for...

   20.09.2016

  • Hvordan foregår det?


   I praksis ledes og gjennomføres omdømmeprosjektet av en ekstern  konsulent som engasjeres til å være prosjektleder. Prosjektet skal  organiseres i faser i tråd med PLP. Tidsrammen for forstudiefasen e...

   20.09.2016

  • Hvem er verktøyet Omdømmebygging for?


   Innovasjon Norge tilbyr Omdømmebygging som et verktøy til  omstillingskommuner som opplever at de sliter med et svakt omdømme, som  gjør det vanskelig å snu negativ utvikling i kommunen/regionen. Med ...

   20.09.2016

  • Hvordan foregår en programstatusvurdering?


   Programstatusvurdering gjennomføres som et heldagsmøte, ledet av Innovasjon Norge med bistand fra en ekstern konsulent (prosessleder). Prosessen skal gi verdifulle innspill og mulighet for ettertanke;...

   20.09.2016

  • Sluttevalueringer, eksempler


   Erfaringer fra fem omstillingsprogrammer Flakstad 2017 Askvoll 2017 Ytre Namdal 2016 Hyllestad 2016 Porsanger 2015 Karlsøy 2015 Berlevåg 2014 Karmøy 2014 Gamvik 2014 Lebesby 2014 Meråker 2013 Nesset 2...

   20.09.2016