Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Adresser


   Oslo: ingen representasjon. Komorene: ingen representasjon.

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Import kan kun foretas av kuwaitiske borgere og bedrifter som er registrert hos Handelsdepartementet. De må ha en generell importlisens. Utenlandske bedrifter må konta...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Kuwait Public Authority for Industry (PAI) har ansvaret for å utarbeide standarder for produktsikkerhet med videre. PAI administrerer det såkalt ICCP-programmet for kvalitetsk...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Laos er en innlandsstat. Det meste av innførselen sjøveien går via Thailand, på tog eller bil til grensen og deretter med båt eller bil innenlands. Relativt omfattende el...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Korrupsjon er veldig utbredt og det anbefales sterkt å benytte seg av betlingssirking. Opprinnelsesprodukter fra Frankrike og andre EU land kan innføres under en "auto...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan innføres uten restriksjoner. På grunn av tollunionen med blant annet Sør-Afrika og Lesothos økonomiske avhengighet av Sør-Afrika gjelder i det alt ...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett og tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og ste...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 loti = 100 lisente Valutakode LSL Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen valutarestriksjoner for de fleste varer. Landrisiko  Risikogruppe...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Jernbaneforbindelse med Sør-Afrika. Brukbart veinett mellom de største byene, koblet til det sør-afrikanske motorveisystemet. Tollflyplasser Maseru. Importhavner Ingen ha...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Importgods som skal fraktes videre med den sør-afrikanske statsjernbanen, må merkes med mottakerens fullstendige na...

   01.06.2012