Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (278)
 • Tjenester (221)
  • PSI - Hva kontrolleres?


   Pris Prisundersøkelser består bland annet i å undersøke om det faktureres til normal markedspris. Her benyttes Brussels Definition of Value (BDV). Ved eventuell underfakturering vil prisen bli justert...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Les mer om importrestriksjoner her. De fleste varer kan innføres uten restriksjoner. Forhåndsinspeksjon av varer Det er foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.

   01.06.2012

  • PSI - Regler for utfylling


   Ved presentasjon av dokumenter under en remburs kan det være et krav at ”adhesive security label” er klebet på baksiden av en kopi av handelsfakturaen (noen ganger originalen). Inspeksjonsselskapet ka...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Les mer om produktkrav her. Der er spesielle krav til visse produkter, blant annet medisinske og farmasøytiske produkter.  Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kraven...

   01.06.2012

  • ATA-Carnet


   ATA Carnet kan brukes i forbindelse med en forenklet tollbehandlingsprosedyre ved midlertidig inn- og utførsel av varer som ikke skal selges, repareres, erstattes eller liknende. Ordningen innebærer a...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Algerie innført nye importlisenser og importkvoter fra 15.januar 2016. De nye reglene omfatter mer enn 70 produkter delt inn i to kategorier. Den første kategorien ink...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Ved tilbud overfor statlige algirske kjøpere kreves en del tilleggsinformasjon om selgers firma vedlagt. Juridisk system Basert ...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Veterinærmedisin og farmasøytiske produkter må registreres i Algerie. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene. Standarder Av historiske ...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Les mer om transportkrav her. Transportforsikring I utgangspunktet ingen restriksjoner, men vanlig at transportforsikring foretas i Algerie hos "Compagnie Algérienne d'Assurances et de Reassurances" (...

   01.06.2012

  • Adresser


   Canadas representasjon i Norge: Embassy of Canada Wergelandsveien 7 0244 Oslo Telefon: 22 99 53 00 Telefax: 22 99 53 01 E-post: oslo@international.gc.ca Hjemmeside Innovasjon Norge har kontor i Toront...

   01.06.2012