Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Etter overgangen til Folkerepublikken Kina 1. juli 1997 har Hong Kong bevart sin status som frihandelsområde med eget økonomisk, juridisk og tildels politisk system (o...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Import av næringsmidler og farmasøytiske produkter skal godkjennes av myndighetene. Egne standardkrav for diverse leketøy. Standarder Hong Kong er korrespondentmedlem av Inter...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Alle importører må være registrert hos det sør-afrikanske tollvesenet (SARS) og handelsdepartementet (DTI). De fleste varer kan innføres uten restriksjoner. Importlise...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner FN-sanksjonene mot Sudan er opphevet, men eksportører bør være klar over at USA opprettholder sanksjonene mot Sudan. Disse omfatter også amerikanske inn...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 sudansk pund Valutakode SDG Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Innførselslisensen må være godkjent av Central Bank of Sudan. Fare for valuta...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid containerskip Oslo- Port Sudan er 20-25 dager. Det fleste større byene er forbundet med jernbane. Asfaltert vei Port Sudan- Khartoum, men mye av veinettet er i...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav . ISO standarder danner grunnlaget for Swasilands standarder. Spesielle krav for matvarer, medisinske produkter og elektriske artikler. Standarder Swasiland er korrespondentmed...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav . Transportforsikring Ingen restriksjoner Transportmerking Alle kolli med en bruttovekt over 1.360 kilo skal være tydelig merket med vekten i tilknytning til øvrig merking. V...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012