Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Tollnomenklatur


   Customs Co-operation Council (CCC) eller Tollsamarbeidsrådet ble opprettet ved en internasjonal konvensjon av 15. desember 1950. Rådets oppgaver var og er blant annet å administrere og fortolke to and...

   01.06.2012

  • Utførselstillatelser - varer


   Under finner du en stikkordsmessig oversikt for varer hvor det vanligvis kreves ekstra utførselstillatelse, uavhengig av mottaker: Vi snakker her særlig om: Varetype: Eventuell utførselstillatelse gis...

   01.06.2012

  • PSI - Hva kontrolleres?


   Pris Prisundersøkelser består bland annet i å undersøke om det faktureres til normal markedspris. Her benyttes Brussels Definition of Value (BDV). Ved eventuell underfakturering vil prisen bli justert...

   01.06.2012

  • PSI - Regler for utfylling


   Ved presentasjon av dokumenter under en remburs kan det være et krav at ”adhesive security label” er klebet på baksiden av en kopi av handelsfakturaen (noen ganger originalen). Inspeksjonsselskapet ka...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder Norge har, gjennom EFTA, frihandelsavtalen EFTA/Israel med Israel. Frihandelsavtalen trådte i kraft 01.01.1993. Avtal...

   01.06.2012

  • Adresser


   Israels representasjon i Norge: Embassy of the State of Israel Parkveien 35 0244 Oslo Postboks 534 Skøyen 0214 Oslo Telefon: 21 01 95 00 Telefax: 21 01 95 30 E-post: israel@oslo.mfa.gov.il Hjemmeside ...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett med elementer av angloamerikansk rett og japanske tradisjoner. Et komplisert distribu...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid containerskip Oslo - japansk havn er 30-35 dager. De store flyselskapene har gode forbindelser på Japan. Forsendelser via den trans-sibirske jernbanen er også ...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Alle som importerer varer i Jemen må være registrert hos handelsdepartementet (Minestry of Industry and Trade). Det er restriksjoner på en del varer som blant annet pl...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 yemen rial = 100 fils Valutakode YER Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Jemen-Rial er ikke konvertibel. Hvis overføringer overstiger 2000US...

   01.06.2012